Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 43/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 420/2023
880,00 € RNDr. Andrea Parimuchová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 58/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 421/2023
1 255,00 € Zuzana Janitorová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 45/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 422/2023
1 320,00 € RNDr. Jana Mašlanková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 59/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 423/2023
1 255,00 € Renáta Rozmanová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 57/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 424/2023
915,00 € RNDr. Lucia Slovinská, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 63/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 425/2023
1 190,00 € Mgr. Ladislav Kručanica, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 62/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 426/2023
1 190,00 € Mgr. Dávid Kaško, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 56/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 427/2023
1 050,00 € RNDr. Ivana Sotáková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 13/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 428/2023
420,00 € Ivana Večurkovská Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 14/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 429/2023
540,00 € Michal Ivanisko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 12/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 430/2023
540,00 € Mária Paračková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 11/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 431/2023
770,00 € Dominik Volavka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 9/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 432/2023
1 190,00 € RNDr. Miroslava Matiková Maľarová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 61/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 433/2023
1 440,00 € RNDr. Alena Gessert, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 52/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 434/2023
880,00 € doc. RNDr. Andrej Mock, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 47/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 435/2023
880,00 € RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
LICENČNÁ ZMLUVA č. UPJŠ – 541/2023
UPJŠ - 541/2023
0,00 € Doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.- vedúci autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 88/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 436/2023
4 620,00 € Rendošová Katarína Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 51/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 437/2023
3 505,00 € Kašper Adrián Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 69/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 438/2023
3 505,00 € Molnárová Viktória Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach