Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2023
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 517/2023
0,00 € Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Október 2023
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 518/2023
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Október 2023
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 519/2023
0,00 € NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Október 2023
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 520/2023
0,00 € Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Október 2023
GRANT AGREEMENT Project 101128073 — SOCCER
UPJŠ - 521/2023
304 843,00 € European Union, zastúpený European Commission Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Október 2023
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 511/2023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Október 2023
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 512/2023
0,00 € Silvia Mihóková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 7/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 403/2023
1 190,00 € Mgr. Ján Šašak, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 6/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 404/2023
1 190,00 € doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Október 2023
Agreement on Providing Financial Support for the traineeship for the Academic Year 2023/2024 Agreement No 1/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 390/2023
4 370,00 € Singh Pragya Ramashish Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 10/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 391/2023
1 440,00 € .Beáta Lešková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. zmluvy 03/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 392/2023
945,00 € doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Október 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 498/2023 - Priemyselné mikro CT skenovanie – vysoko rozlišovacie zobrazenie histologickej štruktúry skamenelých tkanív
UPJŠ - 498/2023
5 600,00 € Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied v.v.i. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 81/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 393/2023
7 032,00 € PAĽO Samuel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 37/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 395/2023
8 347,00 € Hudaková Laura rod. Vyhnalová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 23/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 394/2023
3 055,00 € Duncová Radka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 53/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 396/2023
4 244,00 € Kočišová Dominika Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 44/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 397/2023
3 171,00 € Jesenko Michal Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 89/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 398/2023
3 019,00 € Rojtašová Jana Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 54/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 399/2023
2 110,00 € Korn Jakub Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach