Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2022
Darovacia zmluva - busta Pavla Jozefa Šafárika
UPJŠ - 540/2022
0,00 € Matica Slovenská Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Október 2022
Príkazná zmluva
UPJŠ - 598/2022
Doplnená
1 800,00 € Mgr. Viktória Barátová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Október 2022
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 599/2022
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Október 2022
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 600/2022
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko: Lekárska fakulta
26. Október 2022
Darovacia zmluva - Pantografická frézka SEMPUCO, in. č. 90035738 - obstarávacia cena 633,47 €
UPJŠ - 535/2022
0,00 € Slovenské technické múzeum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko: Botanická záhrada
26. Október 2022
Rámcová dohoda č. 596/2022 o zabezpečení ubytovania pre študentov UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 596/2022
0,00 € INTRADE Technologies, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Október 2022
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 18 – „6. časť – jednodoskové počítače; 7. časť – komponenty; 8. časť – AIS2 server
UPJŠ - 592/2022
12 958,80 € Zero Košice spol s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Október 2022
KÚPNA ZMLUVA -. Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 18 – 1. časť – PC, monitory, AiO
UPJŠ - 589/2022
7 120,80 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Október 2022
KÚPNA ZMLUVA ´- Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 18 2. časť – notebooky, tablety; 4. časť – licencie; 5. časť – projektory
UPJŠ - 590/2022
32 138,40 € Datacomp s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Október 2022
Kúpna zmluva - DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 18 – 3. časť – tlačiarne, kopírky, MFZ
UPJŠ - 591/2022
18 530,40 € PRINTO s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Október 2022
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 581/2022
Doplnená
0,00 € Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko: Lekárska fakulta
18. Október 2022
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 582/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko: Lekárska fakulta
18. Október 2022
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 583/2022
Doplnená
0,00 € Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko: Lekárska fakulta
18. Október 2022
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 584/2022
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o. Bardejov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Október 2022
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 585/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko: Lekárska fakulta
17. Október 2022
Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt CassTech
UPJŠ - 551/2022
555 300,00 € PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Október 2022
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 552/2022
673,00 € Ján Palkovič Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Október 2022
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 553/2022
904,00 € OrtoBal s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Október 2022
Aikido Akadémia Košice
UPJŠ - 554/2022
1 307,20 € Aikido Akadémia Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Október 2022
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 555/2022
263,20 € Rastislav Bobuľa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach