Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0266
0301/0095/17
249 800,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0288
0301/0096/17
Doplnená
249 024,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0126
0101/0090/17
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0223
0600/0078/17
Doplnená
200 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0057
0600/0087/17
Doplnená
245 424,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. December 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-SRB-2016-0002
0600/0088/17
Doplnená
1 800,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-AT-2017-0014
0501/0009/18
4 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. September 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0267
0701/0028/18
249 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. September 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0025
0600/0065/18
Doplnená
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Október 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0190
0301/0054/18
Doplnená
249 970,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Október 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0501
0301/0055/18
Doplnená
249 997,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Október 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0169
0301/0056/18
Doplnená
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Október 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0214
0301/0063/18
Doplnená
237 050,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. November 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-IL-RD-18-0004
0701/0037/18
Doplnená
159 980,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. November 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-IL-RD-18-0008
0301/0079/18
Doplnená
194 977,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. November 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. PP-H2020-18-0026
0301/0080/18
2 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. December 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. PP-H2020-18-0036
0301/0095/18
2 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Február 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-18-0068
0301/0006/19
Doplnená
6 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Február 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-18-0022
0501/0007/19
4 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0273
0301/0055/19
249 851,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave