Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
6689/2023/LSR
0,00 € Ján Hunčár LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
22. December 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
6693/2023/LSR
0,00 € Petra Macourková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
2. Január 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
6592/2023/LSR
0,00 € Ján KARCABA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
3. Január 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
7349/2023/LSR
0,00 € Mária KARCABOVÁ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
4. Január 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
7358/2023/LSR
0,00 € Ľuboš SISÁK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Január 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
7263/2023/LSR
0,00 € Milan Hančák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
25. Január 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
7247/2023/LSR
0,00 € Oľga Rácová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
25. Január 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
7460/2023/LSR
0,00 € Zuzana Todáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
23. Február 2024
ZMLUVA č. 11-2024-OLH
CRZ 1126-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Woods Invest, s.r.o.
23. Február 2024
ZMLUVA č. 12-2024-OLH
CRZ 1127-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Vojtech Gazdík a spol.
23. Február 2024
ZMLUVA č. 13-2024-OLH
CRZ 1128-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Katarína Štefinová
23. Február 2024
Kúpna zmluva č. 55-2024
CRZ 1203-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever ENVIRA, s.r.o.
23. Február 2024
Zmluva o prevode práva správy majetku štátu č. 00407/2023-PKZ -K40004/23.00
CRZč.5501/2023/LSR
0,00 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
22. Február 2024
Kúpna zmluva
1201/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič Pawel Barnach BLYSK
22. Február 2024
Kúpna zmluva
1202/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič TIGEROL A. Sroka, B.Gorsko
22. Február 2024
Kúpna zmluva
1125/2024/LSR
420,00 € Agroekochem s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
22. Február 2024
MANDÁTNA ZMLUVA č. 000908/2024/LSR o pristúpení k certifikácii
CRZč.908/2024/LSR
0,00 € Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
22. Február 2024
ZMLUVA O DIELO č. 772/2024
CRZč.772/2024/LSR
0,00 € DEVLEV BUILDINGS s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
21. Február 2024
ZMLUVA O DIELO č. 119-2024-LSR
CRZ 119-2024-LSR
0,00 € Dušan Škripek LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever
21. Február 2024
Zmluva o nájme LP č. 2-04-09-Nn-2024
CRZ 812-2024-LSR
0,00 € Ing. Tatiana Kulhanová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever