Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 60-OZ09-1.Q.2023-EAD
CRZ 1713-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever MLM Agro, a.s.
24. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 69-OZ09-1.Q.2023-EAD
CRZ 1928-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Di Mihálik, s.r.o.
23. Marec 2023
Nájomná zmluva Janešík
CRZ 1968-2023-LSR
0,00 € Juraj Janešík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever
23. Marec 2023
ZMLUVA č. 36-2023-OLH
CRZ 1960-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Jozef Kardoš a spol.
23. Marec 2023
Memorandum o spolupráci č. 01/2023/LSR
CRZč.2073/2023/LSR
0,00 € Pro Silva Slovakia, Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
22. Marec 2023
Rámcová dohoda
CRZč.1864/2023/LSR
0,00 € Adrián Basoš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
22. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 55-2023
CRZ 1634-2023-LSR
0,00 € VSK Mineral, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever
22. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 71-2023
CRZ 1931-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever VSSG Biomasa, s.r.o.
22. Marec 2023
ZMLUVA č. 3-2023-OLH
CRZ 1958-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Púchov
22. Marec 2023
ZMLUVA č. 21-2023-OLH
CRZ 1959-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Milan Klein a spol.
20. Marec 2023
Zmluva o dielo
CRZč.1912/2023/LSR
0,00 € EuroForest, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
20. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 67-OZ09-1.Q.2023-EAD
CRZ 1926-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever WTW, s.r.o.
20. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 68-OZ09-1.Q.2023-EAD
CRZ 1927-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever BV-Wood, s.r.o.
20. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 70-OZ09-1.Q.2023-EAD
CRZ 1929-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever J.A.B.P. MATYASIK, FIRMA "JAR-MAT"SC.
17. Marec 2023
Kúpna zmluva
CRZ 1388/2023/LSR
0,00 € Ingrid Turčanová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
17. Marec 2023
Kúpna zmluva
CRZč.1389/2023/LSR
0,00 € Mgr. Emília Ďurigová, EMBA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
15. Marec 2023
Kúpna zmluva
CRZč.1837/2023/LSR
0,00 € Agroekochem s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
14. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 61-OZ09-1.Q.2023-EAD
CRZ 1714-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
14. Marec 2023
Nájomná zmluva EXIS
CRZ 5264-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever EXIS Žilina, s.r.o.
14. Marec 2023
MANDÁTNA ZMLUVA č. 005357/2022/LSR
CRZč.5357/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik DRŇA HOSTICE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO