Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
6689/2023/LSR
0,00 € Ján Hunčár LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
22. December 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
6693/2023/LSR
0,00 € Petra Macourková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
2. Január 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
6592/2023/LSR
0,00 € Ján KARCABA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
3. Január 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
7349/2023/LSR
0,00 € Mária KARCABOVÁ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
4. Január 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
7358/2023/LSR
0,00 € Ľuboš SISÁK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Január 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
7263/2023/LSR
0,00 € Milan Hančák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
25. Január 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
7247/2023/LSR
0,00 € Oľga Rácová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
25. Január 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
7460/2023/LSR
0,00 € Zuzana Todáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
27. Marec 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1603/2024/LSR
0,00 € Peter Begeni PaedDr. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1579/2024/LSR
0,00 € Milan Bučok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1590/2024/LSR
0,00 € Michal Kočan LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1601/2024/LSR
0,00 € Kristína Mochnaľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1605/2024/LSR
0,00 € Juraj Kireš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1668/2024/LSR
0,00 € Silvia Aľušíková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1725/2024/LSR
0,00 € Peter MOCHNAĽ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1827/2024/LSR
0,00 € Marián PATARAJČÁK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1575/2024/LSR
0,00 € Marcela Čopáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1607/2024/LSR
0,00 € Juraj Cogan LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1747/2024/LSR
0,00 € Michal Cogan LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1577/2024/LSR
0,00 € Ing. Anna Buchláková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič