Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Zmluva č. 15/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_15_2024_2337
600,00 € Mesto Pezinok Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. Máj 2024
Zmluva č. 26/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_26_2024_2337
12 000,00 € Obec Krásny Brod Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
9. Máj 2024
Zmluva č. 31/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_31_2024_2337
1 900,00 € Obec Jaklovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Máj 2024
Zmluva č. 13/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_13_2024_2337
1 800,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Máj 2024
Zmluva č. 16/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_16_2024_2337
3 600,00 € Obec Kšinná Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Máj 2024
Zmluva č. 18/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_18_2024_2337
750,00 € Obec Hájske Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Máj 2024
Zmluva č. 23/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_23_2024_2337
4 500,00 € Obec Hronský Beňadik Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Máj 2024
Zmluva č. 28/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_28_2024_2337
9 500,00 € Obec Papín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Máj 2024
Zmluva č. 12/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_12_2024_2337
2 721,55 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Apríl 2024
Darovacia zmluva
SVS_ZM_38_2024_204
0,00 € Ing. Jarmila Krušková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Apríl 2024
Darovacia zmluva
SVS_ZM_39_2024_204
0,00 € Ing. Peter Berčík Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
3. Apríl 2024
Vykonávacia dohoda o súčinnosti pri prácach na štátnych hraniciach v roku 2024
SVS_ZM_10_2024_2348
203 636,80 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
3. Apríl 2024
Dohoda o prechode práv a povinností
SVS_ZM_11_2024_2341
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní poštových služieb č. VO1-2023/000195-004
SVS_ZM_9_2024_204
2 500 000,00 € Slovenská pošta, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
26. Február 2024
Zmluva o spolupráci
SVS_ZM_4_2024_204
0,00 € Slovenské národné múzeum Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. Február 2024
Vykonávacia zmluva č.2/2024/2350 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. SE-VO2-2023/003525/07
SVS_ZM_8_2024_2350
2 406 422,40 € Vedúci člen skupiny: BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. Február 2024
Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci
SVS_ZM_3_2024_204
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
26. Január 2024
Vykonávacia zmluva č.2/2024/2350 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. SE-VO2-2023/003525/07
SVS_ZM_2_2024_2350
890 565,00 € Vedúci člen skupiny: BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Január 2024
Dohoda o urovnaní
SVS_ZM_6_2024_231
200,12 € Mesto – Mestský úrad Nové Zámky, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Január 2024
Darovacia zmluva
SVS_ZM_07_2024_204
0,00 € Mgr. Jana Blahúsová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)