Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2020
Kúpna zmluva
SVS_ZM_082_2020_204
150,00 € PhDr. Marianna Oravcová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
11. December 2020
Kúpna zmluva
SVS_ZM_083_2020_204
200,00 € Ing. Roman Portáš Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
9. December 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_078_2020_204
0,00 € Ing. Stanislav Blahús Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
27. November 2020
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_75_2020_204
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Slovenské národné múzeum
20. November 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_076_2020_204
0,00 € Mária Szanyi Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. November 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_077_2020_204
0,00 € Helena Veliká Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. November 2020
Zmluva č. 69/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_69_2020_2337
5 000,00 € Gmina Sanok Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
10. November 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_073_2020_204
0,00 € Elena Halusková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
10. November 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_074_2020_204
0,00 € PhDr. Jozef Ivana, CSc. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
6. November 2020
Zmluva č. 68/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_68_2020_2337
4 700,00 € ViZa, dobročinný fond Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
4. November 2020
Zmluva č. 33/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_33_2020_2337
40 000,00 € Mesto Michalovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
4. November 2020
Zmluva č. 34/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_34_2020_2337
30 800,00 € Mesto Michalovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
3. November 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_072_2020_204
0,00 € Mgr. Ing. Alexandra Říhová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
29. Október 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_071_2020_204
0,00 € PhDr. Vladimír Franka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
9. Október 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_070_2020_204
0,00 € Ondrej Ripka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. August 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_067_2020_204
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Košiciach Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
29. Jún 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_064_2020_204
0,00 € Róbert Merva Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Jún 2020
Rámcová zmluva medzi Ministerstvom vnútra SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci
SVS_ZM_65_2020_204
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Jún 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_061_2020_204
0,00 € Jozef Korený Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Jún 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_062_2020_204
0,00 € doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)