Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2021
Zmluva č. 13/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_13_2021_2337
7 200,00 € Mesto Modra Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
25. Máj 2021
Zmluva č. 33/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_33_2021_2337
1 500,00 € Mesto Svidník Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
25. Máj 2021
Zmluva č. 34/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_34_2021_2337
10 000,00 € Mesto Svidník Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
25. Máj 2021
Zmluva č. 27/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_27_2021_2337
7 500,00 € Obec Hermanovce nad Topľou Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Máj 2021
Zmluva č. 23/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_23_2021_2337
950,00 € Mesto Krupina Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Máj 2021
Zmluva č. 29/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_29_2021_2337
10 000,00 € Obec Mlynárovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Máj 2021
Zmluva č. 31/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_31_2021_2337
8 000,00 € Obec Palota Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Máj 2021
Zmluva č. 32/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_32_2021_2337
4 950,00 € Obec Papín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Máj 2021
Zmluva č. 28/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_28_2021_2337
13 200,00 € Mesto Levoča Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Máj 2021
Zmluva č. 36/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_36_2021_2337
1 200,00 € Obec Vernár Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Máj 2021
Zmluva č. 40/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_40_2021_2337
8 800,00 € Obec Malý Kamenec Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Máj 2021
Zmluva č. 22/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_22_2021_2337
600,00 € Hronský Beňadik Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. Máj 2021
Zmluva č. 38/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_38_2021_2337
4 200,00 € Obec Henckovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. Máj 2021
Zmluva č. 12/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_12_2021_2337
14 000,00 € Obec Ivanka pri Dunaji Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. Máj 2021
Zmluva č. 39/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_39_2021_2337
750,00 € Obec Choňkovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. Máj 2021
Zmluva č. 41/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_41_2021_2337
4 700,00 € Obec Nižná Slaná Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. Máj 2021
Zmluva č. 42/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_42_2021_2337
590,00 € Obec Paňovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
9. Apríl 2021
Zmluva o spolupráci
SVS_ZM_47_2021_204
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Nadácia Júliusa Andrášiho
25. Marec 2021
Vykonávacia dohoda o súčinnosti pri prácach na štátnych hraniciach v roku 2021
SVS_ZM_46_2021_2348
90 055,20 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí služieb pri podávaní a dodávaní poštových zásielok - zberné jazdy
SVS_ZM_006_2021_204
Doplnená
16 985,00 € Slovenská pošta, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)