Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2021
Zmluva č. 39/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_39_2021_2337
750,00 € Obec Choňkovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. Máj 2021
Zmluva č. 41/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_41_2021_2337
4 700,00 € Obec Nižná Slaná Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. Máj 2021
Zmluva č. 42/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_42_2021_2337
590,00 € Obec Paňovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
9. Apríl 2021
Zmluva o spolupráci
SVS_ZM_47_2021_204
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Nadácia Júliusa Andrášiho
25. Marec 2021
Vykonávacia dohoda o súčinnosti pri prácach na štátnych hraniciach v roku 2021
SVS_ZM_46_2021_2348
90 055,20 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí služieb pri podávaní a dodávaní poštových zásielok - zberné jazdy
SVS_ZM_006_2021_204
Doplnená
16 985,00 € Slovenská pošta, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí služieb pri podávaní a dodávaní poštových zásielok - poštové priečinky
SVS_ZM_007_2021_204
833,33 € Slovenská pošta, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
10. Február 2021
Zmluva o poskytovaní údajov zo živnostenského registra a z registra fyzických osôb v športe
SVS_ZM_05_2021_205
0,00 € Sociálna poisťovňa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
8. Január 2021
Darovacia zmluva
SVS_ZM_001_2021_204
0,00 € Peter Neuwirth Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
8. Január 2021
Darovacia zmluva
SVS_ZM_002_2021_204
0,00 € PhDr. Peter Vítek Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
8. Január 2021
Darovacia zmluva
SVS_ZM_003_2021_204
0,00 € Andrea Sedláková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
8. Január 2021
Darovacia zmluva
SVS_ZM_004_2021_204
0,00 € Mária Hamalová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. December 2020
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_088_2020_200-096
0,00 € Východoslovenská galéria, Príspevková organizácia Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. December 2020
Kúpna zmluva
SVS_ZM_84_2020_204
4 000,00 € JUDr. Judita Kalmárová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. December 2020
Kúpna zmluva
SVS_ZM_85_2020_204
220,00 € Ing. Marián Lokša Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. December 2020
Kúpna zmluva
SVS_ZM_86_2020_204
700,00 € Mgr. Ľudmila Sedliaková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. December 2020
Kúpna zmluva
SVS_ZM_87_2020_204
500,00 € Ing. Richard Trenčéni Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
11. December 2020
Kúpna zmluva
SVS_ZM_079_2020_204
4 000,00 € Peter Fuchs Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
11. December 2020
Kúpna zmluva
SVS_ZM_080_2020_204
320,00 € Mgr. Erika Javošová, PhD. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
11. December 2020
Kúpna zmluva
SVS_ZM_081_2020_204
270,00 € PhDr. Daniel Kuzmík Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)