Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2021
Zmluva č. 35/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_35_2021_2337
4 950,00 € Obec Turany nad Ondavou Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Jún 2021
Zmluva č. 50/2021/2337 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2021 pre Konfederáciu politických väzňov Slovenska
SVS_ZM_50_2021_2337
80 000,00 € Konfederácia politických väzňov Slovenska Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Jún 2021
Zmluva č. 49/2021/2337 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2021 pre Politických väzňov Zväz protikomunistického odboja III. odboj
SVS_ZM_49_2021_2337
Doplnená
40 000,00 € Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja III. odboj Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Jún 2021
Zmluva č. 20/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_20_2021_2337
7 400,00 € Mesto Banská Bystrica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Jún 2021
Zmluva č. 19/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_19_2021_2337
8 200,00 € Mesto Banská Bystrica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
2. Jún 2021
Zmluva č. 45/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_45_2021_2337
160,00 € Obec Rožňavské Bystré Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
2. Jún 2021
Zmluva č. 8/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_08_2021_2337
15 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
2. Jún 2021
Zmluva č. 9/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_09_2021_2337
12 500,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
2. Jún 2021
Zmluva č. 10/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_10_2021_2337
1 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
2. Jún 2021
Zmluva č. 11/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_11_2021_2337
1 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
2. Jún 2021
Zmluva č. 17/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_17_2021_2337
5 229,40 € Obec Udiča Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
27. Máj 2021
Zmluva č. 26/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_26_2021_2337
2 600,00 € Obec Hažlín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
27. Máj 2021
Zmluva č. 37/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_37_2021_2337
800,00 € Obec Arnutovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
27. Máj 2021
Zmluva č. 24/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_24_2021_2337
1 000,00 € Centrum výcviku Lešť Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
26. Máj 2021
Zmluva č. 16/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_16_2021_2337
16 500,00 € Mesto Prievidza Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
26. Máj 2021
Zmluva č. 43/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_43_2021_2337
1 200,00 € Obec Rakovnica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
25. Máj 2021
Zmluva č. 21/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_21_2021_2337
350,00 € Obec Hronský Beňadik Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
25. Máj 2021
Zmluva č. 44/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_44_2021_2337
2 850,00 € Obec Remetské Hámre Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
25. Máj 2021
Zmluva č. 25/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_25_2021_2337
380,00 € Obec Šumiac Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
25. Máj 2021
Zmluva č. 30/2021/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_30_2021_2337
10 500,00 € Obec Nová Ľubovňa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)