Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2022
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_67_2022_200-070
0,00 € Banícke múzeum v Rožňave Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. August 2022
Zmluva o úschove
SVS_ZM_61_2022_204
0,00 € Ing. Lucia Šmihuľová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. August 2022
Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci
SVS_ZM_63_2022_204
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
24. August 2022
Darovacia zmluva
SVS_ZM_62_2022_204
0,00 € Kamila Tomášková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. Júl 2022
Zmluva č. 24/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_24_2022_2337
3 500,00 € Obec Byšta Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. Júl 2022
Zmluva č. 27/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_27_2022_2337
1 000,00 € Obec Obišovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
4. Júl 2022
Zmluva č. 9/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_09_2022_2337
5 000,00 € Obec Šenkvice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
30. Jún 2022
Vykonávacia zmluva č.56/2022/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2019/000425-13 v znení Dodatku č.1
SVS_ZM_56_2022_2350
1 303 525,90 € BONUS REAL, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
29. Jún 2022
Zmluva č. 8/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_08_2022_2337
2 900,00 € Mesto Modra Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
27. Jún 2022
Zmluva č. 43/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_43_2022_2337
2 300,00 € Obec Ňagov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
27. Jún 2022
Zmluva č. 38/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_38_2022_2337
15 000,00 € Mesto Banská Bystrica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
27. Jún 2022
Zmluva č. 18/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_18_2022_2337
4 000,00 € Mesto Levoča Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
27. Jún 2022
Zmluva č. 19/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_19_2022_2337
4 100,00 € Mesto Levoča Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
27. Jún 2022
Zmluva č. 20/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_20_2022_2337
3 200,00 € Mesto Levoča Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Jún 2022
Zmluva č. 36/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_36_2022_2337
19 000,00 € Mesto Prievidza Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Jún 2022
Zmluva č. 45/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_45_2022_2337
10 000,00 € Obec Palota Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
23. Jún 2022
Zmluva č. 13/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_13_2022_2337
1 000,00 € Mesto Stupava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
23. Jún 2022
Zmluva č. 15/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_15_2022_2337
20 388,22 € Mesto Liptovský Mikuláš Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
22. Jún 2022
Zmluva č. 21/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
Zmluva č. 21/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
10 000,00 € Mesto Svidník Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. Jún 2022
Zmluva č. 55/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022 pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SVS_ZM_ 55_2022_2337
250 000,00 € Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)