Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2021
Darovacia zmluva
SVS_ZM_74_2021_204
0,00 € Ján Žitňan Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
22. November 2021
Zmluva č. 58/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_58_2021_2337
4 150,00 € Pokrokový spolok Frankivcov (Postupovyj hurt Frankivciv) Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
19. November 2021
Darovacia zmluva
SVS_ZM_072_2021_204
0,00 € Ing. Ľudmila Jurová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. November 2021
Darovacia zmluva
SVS_ZM_073_2021_204
0,00 € Mgr. Juraj Paška Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
4. November 2021
Darovacia zmluva
SVS_ZM_70_2021_204
0,00 € prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
2. November 2021
Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci (Štátny archív v Žiline)
SVS_ZM_69_2021_204
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
27. Október 2021
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_68_2021_204
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
27. Október 2021
Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci (Slovenský národný archív)
SVS_ZM_60_2021_204
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
27. Október 2021
Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci (Štátny archív v Prešove)
SVS_ZM_64_2021_204
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
27. Október 2021
Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci (Štátny archív v B. Bystrici)
SVS_ZM_61_2021_204
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
27. Október 2021
Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci (Štátny archív v Košiciach)
SVS_ZM_62_2021_204
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
27. Október 2021
Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci (Štátny archív v Nitre)
SVS_ZM_63_2021_204
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
27. Október 2021
Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci (Štátny archív v Trnave)
SVS_ZM_65_2021_204
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
27. Október 2021
Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci (Štátny archív v Trenčíne)
SVS_ZM_66_2021_204
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
27. Október 2021
Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci (Štátny archív v Žiline)
SVS_ZM_67_2021_204
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
4. Október 2021
Zmluva o poskytnutí rozmnoženiny zvukových záznamov
SVS_ZM_57_2021_204
135,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. September 2021
Realizačná zmluva č. SE-VO2-2021/003608-002 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. OVO2-2019/000463-028 z 30.10.2019
SVS_ZM_56_2021_2351
Doplnená
556 008,00 € WALLENBERG, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
22. September 2021
Realizačná zmluva č SE-VO2-2021/003608-001 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. OVO2-2019/000463-027 z 30. 10. 2019
SVS_ZM_53_2021_2351
Doplnená
461 480,40 € PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
22. September 2021
Realizačná zmluva č. SE-VO2-2021/003608-003 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. OVO2-2019/000463-025 z 30.10. 2019
SVS_ZM_54_2021_2351
322 708,80 € ARLY s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
22. September 2021
Realizačná zmluva č. SE-VO2-2021/003608-004 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. OVO2-2019/000463-026 z 30.10.2019
SVS_ZM_55_2021_2351
Doplnená
260 496,00 € Centire s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)