Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2023
Darovacia zmluva
SVS_ZM_2_2023_204
0,00 € PhDr. Blanka Hermanová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. December 2022
Kúpna zmluva
SVS_ZM_84_2022_204
1 000,00 € Anton Laš Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. December 2022
Kúpna zmluva
SVS_ZM_85_2022_204
2 856,00 € PhDr. Andrej Janovský Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. December 2022
Kúpna zmluva
SVS_ZM_86_2022_204
978,00 € MUDr. Juraj Gallo, PhD. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. December 2022
Kúpna zmluva
SVS_ZM_87_2022_204
30,00 € Mgr. Valéria Molnárová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. December 2022
Kúpna zmluva
SVS_ZM_88_2022_204
200,00 € Ing. Jaroslav Stano Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
2. December 2022
Zmluva č. 70/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_70_2022_2337
94 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. November 2022
Kúpna zmluva
SVS_ZM_78_2022_204
4 800,00 € Mgr. Daniel Čerňanský Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. November 2022
Zmluva č. 71/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_71_2022_2337
39 129,87 € Mesto Trnava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. November 2022
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2022/003984-019
SVS_ZM_77_2022_2350
Doplnená
239 646,00 € Cromwell a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. November 2022
Vykonávacia zmluva č.76/2022/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2019/000425-13 v znení dodatkov
SVS_ZM_76_2022_2350
392 820,72 € BONUS REAL, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
9. November 2022
Darovacia zmluva
SVS_ZM_75_2022_204
0,00 € Ing. Erika Plosecká Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
2. November 2022
Darovacia zmluva
SVS_ZM_54_2022_204
0,00 € Národná banka Slovenska Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. Október 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SVS_ZM_66_2022_204
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
9. September 2022
Zmluva o spolupráci
SVS_ZM_64_2022_204
Doplnená
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach, Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
9. September 2022
Zmluva o výpožičke
SVS_ZM_65_2022_204
Doplnená
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach, Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. August 2022
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_67_2022_200-070
0,00 € Banícke múzeum v Rožňave Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. August 2022
Zmluva o úschove
SVS_ZM_61_2022_204
0,00 € Ing. Lucia Šmihuľová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. August 2022
Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci
SVS_ZM_63_2022_204
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
24. August 2022
Darovacia zmluva
SVS_ZM_62_2022_204
0,00 € Kamila Tomášková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)