Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2022
Zmluva č. 32/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_32_2022_2337
120,00 € Obec Záhor Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Jún 2022
Zmluva č. 12/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_12_2022_2337
8 000,00 € Obec Borinka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Jún 2022
Zmluva č. 7/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_07_2022_2337
7 500,00 € Obec Chorvátsky Grob Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Jún 2022
Zmluva č. 42/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_42_2022_2337
14 900,00 € Obec Breznica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Jún 2022
Zmluva č. 37/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_37_2022_2337
1 300,00 € Mesto Turčianske Teplice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Jún 2022
Zmluva č. 31/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_31_2022_2337
5 000,00 € Obec Trnávka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Jún 2022
Zmluva č. 25/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_25_2022_2337
2 700,00 € Obec Košická Belá Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Jún 2022
Zmluva č. 28/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_28_2022_2337
5 928,00 € Obec Odorín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Jún 2022
Zmluva č. 11/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_11_2022_2337
33,60 € Obec Vinosady Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. Jún 2022
Zmluva č. 16/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_16_2022_2337
550,00 € Obec Medzibrodie nad Oravou Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. Jún 2022
Zmluva č. 23/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_23_2022_2337
1 400,00 € Obec Boľ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. Jún 2022
Zmluva č. 22/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_22_2022_2337
4 000,00 € Obec Biel Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. Jún 2022
Zmluva č. 35/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_35_2022_2337
Doplnená
3 200,00 € Obec Kľačno Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. Jún 2022
Zmluva č. 40/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_40_2022_2337
8 298,90 € Obec Čebovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. Jún 2022
Zmluva č. 48/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_48_2022_2337
2 700,00 € Obec Vyšná Slaná Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
9. Jún 2022
Darovacia zmluva
SVS_ZM_57_2022_204
0,00 € Jozef Korený Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
2. Jún 2022
Zmluva o spolupráci – projekt „SAVECULT“
SVS_ZM_89_2022_204
19 426,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, 812 34 Bratislava
25. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
SVS_ZM_53_2022_204
0,00 € Národné osvetové centrum Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. Máj 2022
Darovacia zmluva
SVS_ZM_52_2022_204
0,00 € Miloš Greisel Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
4. Máj 2022
Darovacia zmluva
SVS_ZM_51_2022_204
0,00 € Irena Jurišová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)