Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2023
Zmluva č. 24/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_24_2023_2337
7 093,15 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. Júl 2023
Zmluva č. 25/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_25_2023_2337
2 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
28. Jún 2023
Vykonávacia zmluva č.23/2023/2350 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. SE-VO2-2023/003525/07
SVS_ZM_23_2023_2350
3 517 258,80 € BONUS REAL, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
22. Jún 2023
Vykonávacia zmluva č.21/2023/2350 k Rámcovej dohode č. SE-VO1-2022/003984-019 na poskytovanie služieb v znení Dodatku č.1
SVS_ZM_21_2023_2350
109 104,00 € Cromwell a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
22. Jún 2023
Darovacia zmluva
SVS_ZM_58_2023_204
0,00 € František Asher Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
6. Jún 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. SE-VO2-2023/003525/07
SVS_ZM_22_2023_2350
11 620 326,00 € BONUS REAL, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Máj 2023
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_20_2023_200-073
0,00 € Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. Máj 2023
Vykonávacia dohoda o súčinnosti pri prácach na štátnych hraniciach v roku 2023
SVS_ZM_19_2023_2348
134 536,40 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
6. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke č. SVS-OAR1-2023/027992
SVS_ZM_17_2023_204
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
28. Marec 2023
Zmluva č. 6/2023/2337 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023 pre Politických väzňov Zväz protikomunistického odboja III. odboj
SVS_ZM_6_2023_2337
40 000,00 € Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja III. odboj Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Marec 2023
Zmluva č. 8/2023/2337 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023 pre Svetové združenie bývalých politických väzňov
SVS_ZM_8_2023_2337
4 000,00 € Svetové združenie bývalých politických väzňov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
SVS_ZM_15_2023_204
0,00 € Agnesa Králiková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. Marec 2023
Vykonávacia dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky - štátnym archívom v Prešove a Prešovskou univerzitou v Prešove - Filozofickou fakultou, Inštitútom histórie k Rámcovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Prešovskou
SVS_ZM_12_2023_204
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta, Inštitút histórie Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. Marec 2023
Vykonávacia dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky - štátnym archívom v Košiciach a Prešovskou univerzitou v Prešove - Filozofickou fakultou, Inštitútom histórie k Rámcovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Prešovsko
SVS_ZM_13_2023_204
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta, Inštitút histórie, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
10. Marec 2023
Zmluva č. 7/2023/2337 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023 pre Konfederáciu politických väzňov Slovenska
SVS_ZM_7_2023_2337
80 000,00 € Konfederácia politických väzňov Slovenska Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
8. Marec 2023
Zmluva č. 5/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023 pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SVS_ZM_5_2023_2337
250 000,00 € Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
SVS_ZM_14_2023_204
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Trenčianske múzeum v Trenčíne
1. Február 2023
Darovacia zmluva
SVS_ZM_3_2023_204
0,00 € MUDr. Rudolf Zajac Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci
SVS_ZM_90_2022_204
0,00 € Slovenské národné múzeum Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
9. Január 2023
Darovacia zmluva
SVS_ZM_2_2023_204
0,00 € PhDr. Blanka Hermanová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)