Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2022
Dohoda o postupnom odovzdaní archívnych dokumentov týkajúcich sa činnosti bezpečnostných zložiek štátu v období od 18. apríla 1939 do 31. decembra 1989 uložených v trvalej archívnej úschove Slovenského národného archívu a štátnych archívov s regionálnou ú
SVS_ZM_01_2022_204
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Ústav pamäti národa
11. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri podávaní a dodávaní poštových zásielok – poštové priečinky
SVS_ZM_2_2022_204
833,33 € Slovenská pošta, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. December 2021
Kúpna zmluva
SVS_ZM_080_2021_204
1 000,00 € Ing. Stanislav Štefan Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. December 2021
Kúpna zmluva
SVS_ZM_081_2021_204
500,00 € Peter Zierfuss Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. December 2021
Kúpna zmluva
SVS_ZM_082_2021_204
13 000,00 € Mgr. Daniel Čerňanský Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. December 2021
Kúpna zmluva
SVS_ZM_083_2021_204
4 000,00 € JUDr. Lívia Mitriková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. December 2021
Kúpna zmluva
SVS_ZM_084_2021_204
1 800,00 € Virvar, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. December 2021
Kúpna zmluva
SVS_ZM_085_2021_204
2 200,00 € Virvar, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. December 2021
Zmluva o poskytovaní univerzálnych poštových služieb
SVS_ZM_88_2021_204
3 506 172,00 € Slovenská pošta, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. December 2021
Darovacia zmluva
SVS_ZM_086_2021_204
0,00 € MUDr. Magdaléna Záhorská Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. December 2021
Darovacia zmluva
SVS_ZM_087_2021_204
0,00 € Anna Hermanová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
30. December 2021
Kúpna zmluva
SVS_ZM_076_2021_204
1 500,00 € doc. MUDr. Cecília Tajtáková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
30. December 2021
Kúpna zmluva
SVS_ZM_077_2021_204
2 500,00 € Michal Hlubovič Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
30. December 2021
Kúpna zmluva
SVS_ZM_078_2021_204
800,00 € Milota Peričková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
30. December 2021
Kúpna zmluva
SVS_ZM_079_2021_204
1 700,00 € Mária Jančeková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
29. November 2021
Zmluva č. 71/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_71_2021_2337
7 827,68 € Obec Papín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
25. November 2021
Darovacia zmluva
SVS_ZM_74_2021_204
0,00 € Ján Žitňan Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
22. November 2021
Zmluva č. 58/2021/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_58_2021_2337
4 150,00 € Pokrokový spolok Frankivcov (Postupovyj hurt Frankivciv) Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
19. November 2021
Darovacia zmluva
SVS_ZM_072_2021_204
0,00 € Ing. Ľudmila Jurová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. November 2021
Darovacia zmluva
SVS_ZM_073_2021_204
0,00 € Mgr. Juraj Paška Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)