Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2020
Vykonávacia dohoda o súčinnosti pri prácach na štátnych hraniciach v roku 2020
SVS_ZM_55_2020_2348
115 650,90 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. Marec 2020
Zmluva č. 23/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_23_2020_2337
17 936,00 € Obec Valaská Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. Marec 2020
Zmluva č. 36/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_36_2020_2337
1 572,00 € Obec Rakovnica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. Marec 2020
Rámcová zmluva medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Prešovskou univerzitou v Prešove – Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci
SVS_ZM_53_2020_204
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove – Filozofická fakulta Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. Marec 2020
Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Prešovskou univerzitou v Prešove – Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci
SVS_ZM_54_2020_204
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove – Filozofická fakulta, Inštitút histórie Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
30. Marec 2020
Zmluva č. 30/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_30_2020_2337
8 000,00 € Mesto Vranov nad Topľou Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
30. Marec 2020
Zmluva č. 22/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_22_2020_2337
400,00 € Obec Šumiac Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
30. Marec 2020
Zmluva č. 47/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_47_2020_2337
6 587,00 € Asociácia medzinárodnej vojnovo-pamiatkovej spolupráce „Vojennye memorialy“ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
30. Marec 2020
Zmluva č. 46/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_46_2020_2337
6 587,00 € Asociácia medzinárodnej vojnovo-pamiatkovej spolupráce „Vojennye memorialy“ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
25. Marec 2020
Zmluva č. 35/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_35_2020_2337
1 200,00 € Obec Mlynky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
25. Marec 2020
Zmluva č. 45/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_45_2020_2337
1 500,00 € Mesto Svit Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. Marec 2020
Zmluva č. 14/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_14_2020_2337
4 800,00 € Obec Zohor Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. Marec 2020
Zmluva č. 28/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_28_2020_2337
2 000,00 € Obec Papín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. Marec 2020
Zmluva č. 21/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_21_2020_2337
18 700,00 € Mesto Kremnica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. Marec 2020
Zmluva č. 18/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_18_2020_2337
3 320,00 € Obec Višňové Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. Marec 2020
Zmluva č. 44/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_44_2020_2337
800,00 € Obec Piskorovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. Marec 2020
Zmluva č. 43/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_43_2020_2337
5 000,00 € Obec Livov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. Marec 2020
Zmluva č. 48/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_48_2020_2337
960,00 € Asociácia medzinárodnej vojnovo-pamiatkovej spolupráce „Vojennye memorialy“ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Marec 2020
Zmluva č. 12/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_12_2020_2337
460 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Marec 2020
Zmluva č. 40/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_40_2020_2337
10 500,00 € Obec Poniky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)