Centrálny register zmlúv

TRANSPETROL, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
4630632/2024
0,00 € Ružena Danayová TRANSPETROL, a. s.
19. Júl 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
4630633/2024
0,00 € Miroslav Putera TRANSPETROL, a. s.
18. Júl 2024
Zmluva o dielo
4630627/2024
77 880,00 € BLADE, s. r. o. TRANSPETROL, a. s.
18. Júl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete
4661568/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. TRANSPETROL, a. s.
17. Júl 2024
Zmluva o dielo
4630621/2024
1 072 800,00 € ProCS, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
16. Júl 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
4630631/2024
0,00 € Anton Putera TRANSPETROL, a. s.
16. Júl 2024
Zmluva o dielo
4661564
88 545,48 € SARMAT LT, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
15. Júl 2024
Zmluva o dielo na IČ a realizáciu investičnej akcie č. 082
CRZ-9508592
218 443,18 € LANÍK, s. r. o. TRANSPETROL, a. s.
12. Júl 2024
ZoD na realizáciu investičnej akcie č. 52402
4630628/2024
141 000,00 € MATEP, spol. s r. o. TRANSPETROL, a. s.
8. Júl 2024
Zmluva dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
4630629/2024
70 656,00 € D-Phase, a. s. TRANSPETROL, a. s.
8. Júl 2024
Zmluva dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
4630630/2024
74 316,00 € D-Phase, a. s. TRANSPETROL, a. s.
8. Júl 2024
Zmluva o licenčnej a technickej podpore
4661567/2024
65 979,60 € Qintec, a. s. TRANSPETROL, a. s.
4. Júl 2024
Dohoda o úprave poplatkov odlišne od Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s.
4661547/2024
0,00 € Tatra banka, a.s. TRANSPETROL, a. s.
4. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
4661566/2024
56 880,00 € Inezis Identity Solutions, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
3. Júl 2024
Rámcová zmluva o dielo
4670141/2024
0,00 € Siman a Jorčík, spol. s r.o. TRANSPETROL, a. s.
3. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
4661561/2024
0,00 € Agro Tomašová a.s. TRANSPETROL, a. s.
2. Júl 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
4630625/2024
0,00 € Mária Jašeková TRANSPETROL, a. s.
2. Júl 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
4630624/2024
0,00 € Peter Jančich TRANSPETROL, a. s.
2. Júl 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
4630623/2024
0,00 € Pavol Horváth TRANSPETROL, a. s.
29. Apríl 2024
Zmluva o užívaní webovej aplikácie
4661551/2024
23 760,00 € NES Nová Dubnica s.r.o. TRANSPETROL, a. s.