Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22331190
7,92 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
16. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
2023/6
161,90 € M Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
16. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
2023/6
161,90 € Magna energia a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
1. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9930944122
19,90 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
23. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom na ochranu osobných údajov
2023/4
0,00 € Ing. Pavol Petrovický Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
23. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z.
2023/5
700,00 € Ing. Pavol Petrovický Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo
2023/3
2 995,20 € Amnet s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
25. Apríl 2023
Zmluva o zdruenej dodávke zemného plynu
18550/2023-M_ODP
78,97 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
25. Apríl 2023
Dohoda o pristúpení
18550/2023-M_ODP
78,97 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
15. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.00180271/1/23
00180271/1/23
99,40 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
7. Marec 2023
Dohoda o urovnaní vzťahov súvisiacich s užívaním nehnuteľného majetku štátu
12562/2023-M_ODSM
1 320,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
17. Január 2023
Zmluva o prenájme tlačových zariadení a následný predaj
0216012023003
201,60 € Z+M Servis, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
1. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A11916082
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
17. Január 2023
Mandátna zmluva
2023/1
2 246,00 € Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
25. Január 2023
Zmluva o spolupráci
2023
700,00 € Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
30. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
00180271/1/23
82,83 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
5. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
13767/2022-M_ODSM
354,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
18. Október 2022
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3619788340
111,89 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
18. Október 2022
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3619788361
111,89 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
11. Október 2022
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3619785754
111,89 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo