Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2023
Zmluva 1300136522
1300136522
40 000,00 € SPORT infomedia, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
29. Jún 2023
Spoločenská zmluva spoločnosti CEBZ s.r.o.
229/23/CEZ
0,00 € BRANTNER Slovakia s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
29. Jún 2023
Vyhlásenie Brantner Slovakia Holding GmbH voči SPP
230/23/CEZ
0,00 € Brantner Slovakia Holding GmbH Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 2300003520
2300003520
1 965,00 € AKS group, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28. Jún 2023
Dohoda medzi spoločníkmi
228/23/CEZ
0,00 € BRANTNER SLOVAKIA S.R.O. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Čiastková zmluva na zhotovenie diela "Služby a práce na realizáciu troch strešných FVE"
108/23/CEZ
106 260,00 € LOVIS plus s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Čiastková zmluva na zhotovenie diela "Služby a práce na realizáciu troch strešných FVE"
106/23/CEZ
105 833,00 € 3 Energy, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Čiastková zmluva na zhotovenie diela "Služby a práce na realizáciu dvoch strešných FVE"
109/23/CEZ
60 340,70 € Power Service Int. s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/17
0,00 € Džino s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/20
0,00 € BECO, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/21
0,00 € SQS TEAM, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/18
0,00 € KLIMATRADE-STRECHY, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb k SW riešeniu "Nominačný Informačný systém pre dispečing"
57/23/Mi
0,00 € Krikade s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Rámcová zmluva o dielo SW riešenie "Nominačný Informačný systém pre dispečing"
56/23/Mi
0,00 € Krikade s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Rámcová zmluva na dodanie Flowmon a poskytovanie služieb
102/23/Mi
0,00 € SOITRON, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/16
0,00 € ADMAX TECH, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1200123144
1200123144
3 181,00 € KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. organizačná zložka Slovensko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136204
1300136204
1 600,00 € AGNW s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136310
1300136310
5 940,00 € IPSOS s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136245
1300136245
4 760,00 € DATALAN, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.