Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2023
Zmluva 1300136098
1300136098
3 784,50 € Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ždiar Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb externého call centra
93/23/CEZ/2
0,00 € SIMIO, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
16. Máj 2023
Darovacia zmluva
151/23/CEZ
5 000,00 € Fond gymnázia n.f. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
16. Máj 2023
Darovacia zmluva
334/22/CEZ
0,00 € Súkromná stredná športová škola Gaudeámus Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136231
1300136231
1 046,65 € IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136215
1300136215
4 000,00 € Slovenský plynárenský a naftový zväz Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136216
1300136216
2 000,00 € Slovenský plynárenský a naftový zväz Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136224
1300136224
1 445,95 € IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136205
1300136205
7 000,00 € MARKETERS, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136171
1300136171
5 000,00 € PO:CITY, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4. Máj 2023
Poistná zmluva č. 504216 o poistení záruky
132/23/CEZ
0,00 € Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136090
1300136090
9 200,00 € Združenie vlastníkov lesov a urbariátu - pozemkové spoločenstvo Žiar Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
ZMLUVA O PROJEKTOVOM REKLAMNOM PARTNERSTVE
133/23/CEZ
40 000,00 € Slovenská olympijská marketingová, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136187
1300136187
8 000,00 € Hikemates s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136181
1300136181
5 000,00 € Slovenský plynárenský a naftový zväz Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136163
1300136163
20 000,00 € TeniSta spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136084
1300136084
12 720,00 € Združenie vlastníkov pozemkov v Jalovci pozemkové spoločenstvo Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/6
0,00 € STABIL a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/5
0,00 € BAUMAN stavby, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/4
0,00 € SCORP, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.