Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/10
0,00 € PKS - MONT s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/11
0,00 € EZ - ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/14
0,00 € MI Top, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/13
0,00 € Pittel + Brausewetter s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/12
0,00 € BENSTAV s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb starostlivosti o interiérovú zeleň
492/22/CEZ
0,00 € HydroFlora s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva na výkon údržby, prevádzkovania objektov a zariadení
139/23/CEZ
0,00 € ESCO Servis, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie nového zákazníckeho centra SPP v OC Aupark Žilina
105/23/CEZ
26 721,00 € at26, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
96/23/CEZ
5 280,00 € Slovanet, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva o vykonaní auditov integrovaného manažérskeho systému (IMS)
98/23/CEZ
8 810,00 € SGS Slovakia spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Rámcová zmluva o výkone servisu, opráv a revízií gastronomických, chladiacich a mraziacich zariadení kuchynskej prevádz
89/23/CEZ
0,00 € KEMA SK, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1100020575
1100020575
5 250,00 € GAZ ENERGO, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136079
1300136079
9 082,95 € OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1100020574
1100020574
13 500,00 € PROMT, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1100020576
1100020576
16 468,38 € A.F.F. s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136042
1300136042
23 070,00 € PROMA, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136094
1300136094
18 325,00 € Urbariát - pozemkové spoločenstvo Lúčky Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136157
1300136157
16 755,00 € Refri Slovensko, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1100020577
1100020577
49 900,00 € KLIMATRADE-STRECHY, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1100020573
1100020573
3 300,00 € Ing. Anton Novotný - linea nova Slovenský plynárenský priemysel, a.s.