Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2023
Zmluva 1300136103
1300136103
21 155,77 € Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136104
1300136104
26 973,50 € Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136106
1300136106
11 920,00 € Pozemkové spoločenstvo Jakubovany Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136083
1300136083
16 386,98 € Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136082
1300136082
1 000,00 € Slovak Compliance Circle Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136077
1300136077
3 120,00 € Urbár pozemkové spoločenstvo Liptovský Ján Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136050
1300136050
5 000,00 € Budovy pre budúcnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136074
1300136074
4 680,00 € Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136097
1300136097
8 735,42 € Pozemkové spoločenstvo URBARIÁT BELÁ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136075
1300136075
14 992,80 € Urbár Mošovce pozemkové spoločenstvo Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136078
1300136078
19 520,00 € Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136108
1300136108
12 949,50 € AGRO-SILVA, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136087
1300136087
40 214,00 € Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136071
1300136071
1 206,00 € Skillmea s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136069
1300136069
5 260,50 € Ing. Štefan Čajka - LESOS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136061
1300136061
7 744,50 € Pozemkové spoločenstvo Kuriálskeho komposesorátu Liptovské Behárovce Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136070
1300136070
6 189,50 € LESY TURÍK, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136073
1300136073
38 542,12 € Mestské lesy, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva o marketingovej spolupráci
140/23/CEZ
28 400,00 € Hikemates s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13. Apríl 2023
Zmluva o odkupovaní pohľadávok
63/23/CEZ
Doplnená
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Slovenský plynárenský priemysel, a.s.