Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2023
Zmluva 1300136171
1300136171
5 000,00 € PO:CITY, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4. Máj 2023
Poistná zmluva č. 504216 o poistení záruky
132/23/CEZ
0,00 € Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136090
1300136090
9 200,00 € Združenie vlastníkov lesov a urbariátu - pozemkové spoločenstvo Žiar Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
ZMLUVA O PROJEKTOVOM REKLAMNOM PARTNERSTVE
133/23/CEZ
40 000,00 € Slovenská olympijská marketingová, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136187
1300136187
8 000,00 € Hikemates s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136181
1300136181
5 000,00 € Slovenský plynárenský a naftový zväz Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136163
1300136163
20 000,00 € TeniSta spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136084
1300136084
12 720,00 € Združenie vlastníkov pozemkov v Jalovci pozemkové spoločenstvo Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/6
0,00 € STABIL a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/5
0,00 € BAUMAN stavby, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/4
0,00 € SCORP, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/3
0,00 € LEMAS spol.s.r o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/1
0,00 € SLOVAKSTAV spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb elektronických komunikácií č. 9352168
2/23/Mi
7 920,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Print Office
23/23/CEZ
0,00 € Contally s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Rámcová kúpna zmluva na dodávanie kancelárskych potrieb
345/22/CEZ
0,00 € Lyreco CE, SE Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Zmluva o dielo Zhotovenie stavby: "BA, Dispozičné úpravy AB VI"
60/23/CEZ
238 319,12 € NETmont, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Zmluva 1100020571
1100020571
4 500,00 € ATELIÉR KUSÁ, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Zmluva 1200123105
1200123105
2 148,24 € Datacomp s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Zmluva 1200123101
1200123101
1 157,50 € Datacomp s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.