Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2023
Zmluva 1300136129
1300136129
2 000,00 € Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136076
1300136076
15 684,70 € Urbár Závažná Poruba, p.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136095
1300136095
13 000,00 € Majitelia pôdy - pozemkové spoločenstvo Smrečany Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136096
1300136096
11 800,00 € Urbariát pozemkové spoločenstvo obce Trstené Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136058
1300136058
3 112,50 € Pozemkové spoločenstvo Konská Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136088
1300136088
3 896,00 € Turiec Group, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136105
1300136105
8 862,50 € Pozemkové spoločenstvo Háj Pavlova Ves Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136135
1300136135
4 500,00 € Slov.-nem. obch. a priem. komora Deutsch-Slowak.Industric-und Hande Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136039
1300136039
20 000,00 € Slovenská obchodná a priemyselná komora Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136064
1300136064
13 279,00 € Ing Ján Cheben, stavebný inžiniering Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136081
1300136081
15 373,00 € Urbárske pozemkové spoločenstvo Ďanová Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136101
1300136101
12 766,00 € Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136072
1300136072
2 001,50 € LIPTEX, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136086
1300136086
3 667,00 € Pozemkové spoločenstvo - Združenie vlastníkov súkromných lesov FOLKUŠOVÁ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136089
1300136089
2 822,80 € Urbár Gerlachov, pozem. spol. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136080
1300136080
4 867,20 € URBÁRI, spol. s r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136085
1300136085
4 980,00 € Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136100
1300136100
11 118,00 € Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Beňušovce Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136110
1300136110
5 960,00 € Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136111
1300136111
4 000,00 € SLOVAK GLOBAL NETWORK Slovenský plynárenský priemysel, a.s.