Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
Zmluva 1300135917
1300135917
1 958,67 € SANAC, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Zmluva 1300135952
1300135952
0,00 € SIXTY s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Zmluva 1300135966
1300135966
3 999,00 € Profesia, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Rámcová zmluva na dodávku kobercov a poskytovanie súvisiacich činností
1/23/CEZ/2
0,00 € Staviner s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Rámcová zmluva na dodávku kobercov a poskytovanie súvisiacich činností
1/23/CEZ/1
0,00 € JUTEX - Contract, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb podpory, rozvoja a implementácie ICT infraštruktúry
55/23/CEZ
0,00 € eGroup Solutions, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/2
0,00 € Taloa s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Darovacia zmluva
143/23/CEZ
25 000,00 € Cesta von, občianske združenie Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136093
1300136093
1 710,00 € Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
107/23/CEZ
30 000,00 € ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136129
1300136129
2 000,00 € Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136076
1300136076
15 684,70 € Urbár Závažná Poruba, p.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136095
1300136095
13 000,00 € Majitelia pôdy - pozemkové spoločenstvo Smrečany Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136096
1300136096
11 800,00 € Urbariát pozemkové spoločenstvo obce Trstené Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136058
1300136058
3 112,50 € Pozemkové spoločenstvo Konská Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136088
1300136088
3 896,00 € Turiec Group, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136105
1300136105
8 862,50 € Pozemkové spoločenstvo Háj Pavlova Ves Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136135
1300136135
4 500,00 € Slov.-nem. obch. a priem. komora Deutsch-Slowak.Industric-und Hande Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136039
1300136039
20 000,00 € Slovenská obchodná a priemyselná komora Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva 1300136064
1300136064
13 279,00 € Ing Ján Cheben, stavebný inžiniering Slovenský plynárenský priemysel, a.s.