Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2022
Dodatok č. N20200107007D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200107007D03
0,00 € Obec Čičarovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. N20200107008D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200107008D03
0,00 € Obec Úbrež Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. 5
N20200113002D05
0,00 € TENENET o.z. Senec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. 3 k ZoS
N20200107023D03
0,00 € V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (Trstená) Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. 3 k ZoS
N20200312002D03
0,00 € Kultúrno- výchovné občianske združenie Láčho drom Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. N20200107005D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200107005D03
0,00 € Miestne združenie YMCA Nesvady Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. 3
N20200316001D03
0,00 € Obec Muráň Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. N20200109005D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200109005D03
0,00 € Mesto Myjava Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. 3, N20200107006D03
N20200107006D03
0,00 € IN Network Slovakia, n.o. (Cinobaňa) Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. 4 k ZoS
N20200528001D04
0,00 € Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. N20200108017D03 k Zmluve o spolupráci
N20200108017D03
0,00 € Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. 3 k ZoS
N20200527001D03
0,00 € V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (Námestovo) Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. 3
N20200107013D03
0,00 € Obec Litava Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. 5
N20200113001D05
0,00 € TENENET o.z. Jánovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. N20200116007D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200116007D03
0,00 € Mesto Dobšiná Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. N20200108014D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200108014D03
0,00 € Mesto Turzovka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. N20200109006D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200109006D03
0,00 € Mesto Banská Štiavnica Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. N20200110004D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200110004D03
0,00 € Obec Blatné Remety Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12. Október 2022
Dodatok č. 3 k ZoS
N20200108012D03
0,00 € Obec Tekovské Lužany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12. Október 2022
Dodatok č. N20200107016D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200107016D03
0,00 € Obec Rankovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky