Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2022
DODATOK č. N20200108013D03
N20200108013D03
0,00 € Diecézna Charita Rožňava Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18. Október 2022
Dodatok č. 3
N20200108005D03
0,00 € Mesto Čierna nad Tisou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18. Október 2022
Dodatok č. 20200108010D03 k Zmluve o spolupráci
N20200108010D03
0,00 € Obec Stará Kremnička Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14. Október 2022
Dodatok č. 4
N20200113009D04
0,00 € Mesto Fiľakovo Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14. Október 2022
DODATOK č. N20200109002D04
N20200109002D04
0,00 € Obec Málinec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14. Október 2022
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania - Jakubková NP KSS
H20220601002
0,00 € Bc. Daniela Jakubková Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14. Október 2022
DODATOK č. N20200107012D03
N20200107012D03
0,00 € Obec Prenčov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14. Október 2022
Dodatok č. 3 k ZoS
N20200107014D03
0,00 € Mesto Spišské Podhradie Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14. Október 2022
Dohoda o použití cestovného motorového vozidla
H20221013001
0,00 € Ing. Radoslav Lukáč Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14. Október 2022
Dodatok č. 3
N20200107015D03
0,00 € Obec Prakovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o splupráci č. 4/2020
507/2022
0,00 € Mesto Rožňava Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
14. Október 2022
DODATOK č. N20200115001D03
N20200115001D03
0,00 € Arcidiecézna charita Košice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14. Október 2022
Dodatok č. 2
N20210607002D02
0,00 € Obec Baďan Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14. Október 2022
Dodatok č. 3
N20200113005D03
0,00 € JEKH DROM Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14. Október 2022
DODATOK č. N20200109004D03
N20200109004D03
0,00 € Obec Ulič Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14. Október 2022
DODATOK č. N20200108015D04
N20200108015D04
0,00 € Obec Ľubotín Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14. Október 2022
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb
H20221007001
0,00 € JAKOMAT, spol. s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. N20200107021D03 k Zmluve o spolupráci
N20200107021D03
0,00 € Mesto Veľký Meder Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. N20200113006D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200113006D03
0,00 € Obec Veľké Dravce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Október 2022
Dodatok č. N20200113003D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200113003D03
0,00 € Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky