Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200730001D06
0,00 € Obec Hromoš Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26. Október 2022
DODATOK č. N20200602002D03
N20200602002D03
0,00 € Vaša charita, n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25. Október 2022
Dodatok č. N20200109001D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200109001D03
0,00 € KreDO Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24. Október 2022
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb
H20221019001
0,00 € Hotel Bystrička s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24. Október 2022
Dodatok č. 3
N20200108016D03
0,00 € Mesto Poltár Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24. Október 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci 17/2020 - predĺženie platnosti zmluvy o spolupráci N20200113007
572/2022
0,00 € Mesto Partizánske Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24. Október 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200214001D04
0,00 € Mesto Prešov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. Október 2022
DODATOK č. N20200107019D03
N20200107019D03
0,00 € Trnavská arcidiecézna charita Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. Október 2022
Dodatok č. N20200113010D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200113010D03
0,00 € Rómsky Inštitút - Roma Institute, n. o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. Október 2022
Dodatok č. 3 ku KZ 2022
Dodatok č. 3
0,00 € ZO SLOVES pri IA MPSVR SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. Október 2022
DODATOK č. N20200108016D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200108016D03
0,00 € Mesto Poltár Implementačná agentúra MPSVR SR
21. Október 2022
DODATOK č. N20200107020D03
N20200107020D03
0,00 € Trnavská arcidiecézna charita Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. Október 2022
DOHODA o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H20221020001
0,00 € Igor Paule, Ing. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20. Október 2022
Dodatok č. 4
N20200108018D04
0,00 € Obec Kendice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20. Október 2022
DODATOK č. N20200108007D03
N20200108007D03
0,00 € Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20. Október 2022
DODATOK č. N20200113011D03
N20200113011D03
0,00 € Mesto Rožňava Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19. Október 2022
Dodatok č. N20200109009D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200109009D03
0,00 € Obec Benkovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19. Október 2022
Dodatok č. N20200107011D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200107011D04
0,00 € Obec Boťany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19. Október 2022
Dodatok č. N20200110005D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200110005D03
0,00 € Mesto Zvolen Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19. Október 2022
Dodatok č. N20200108019D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200108019D03
0,00 € Mesto Veľký Šariš Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky