Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123024
0,00 € Mestské centrum sociálnych služieb Malacky Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127002
0,00 € Mesto Kremnica Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124013
0,00 € Obec Nedožery-Brezany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127010
0,00 € Obec Lietavská Lúčka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124017
0,00 € Obec Vinica Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127007
0,00 € Občianske združenie sociálne postihnutých a znevýhodnených občanov, o.z. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127009
0,00 € Obec Jasenica Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127012
0,00 € Obec Sučany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124012
0,00 € Obec Moča Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231122009
0,00 € Mesto Pezinok Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127004
0,00 € Mesto Nemšová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127005
0,00 € OÁZA, n. o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci - poskytovanie opatrovateľskej služby
716/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124010
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127008
0,00 € Obec Bobrov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124018
0,00 € Spišská katolícka charita Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124015
0,00 € Obec Soľ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124019
0,00 € Spišská katolícka charita Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127011
0,00 € Obec Okoč Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124009
0,00 € Mesto Komárno Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky