Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123026
0,00 € Obec Gemerská Poloma Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
039/2023
3 000,00 € Obec Nemecká Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231128004
0,00 € Obec Kocurany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127023
0,00 € Obec Predajná Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231128001
0,00 € Mesto Sereď Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123027
0,00 € Obec Ožďany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127021
0,00 € Obec Nitrianske Pravno Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124021
0,00 € Mesto Turzovka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231122010
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127019
0,00 € Obec Klokočov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127020
0,00 € Obec Lehota pod Vtáčnikom Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127014
0,00 € Mesto Revúca Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
H20231106001
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231122011
0,00 € Obec Tvrdošovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124023
0,00 € Obec Zemplínska Teplica Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o spolupraci_NP TOS
478/2023
0,00 € Mesto Pezinok Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127016
0,00 € Mesto Šahy Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127022
0,00 € Obec Pohorelá Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231130001
0,00 € Róbert Adam Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127015
0,00 € Mesto Sliač Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky