Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom
H20230111001
0,00 € PhDr. Lenka Šimková Stejskalová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. Január 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H20221229006
0,00 € Katarína Rosová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. Január 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H20221229007
0,00 € Martin Vereš Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. Január 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H20230105001
0,00 € Soňa Holíková PhDr. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom
H20230102002
0,00 € PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. Január 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210505001D04
0,00 € Obec Červená Voda Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom
H20230103001
0,00 € PhDr. Aneta Vančová, PhD. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. Január 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20220921001D01
20 626,72 € Obec Zlatá Baňa Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom
H20221227001
0,00 € Mgr. Katarína Kotradyová, PhD. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom
H20230102001
0,00 € doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. Január 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210607001D03
0,00 € Obec Ostrý Grúň Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. Január 2023
Dodatok k dohode č. H20190617002D02 o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, uzatvorenej podľa §7 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestných náhradách v znení neskorších predpisov, v rámci národného pr
H20190617002D02
0,00 € PhDr. Ľubica Lövingerová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. December 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210204002D06
0,00 € Obec Vyšné Repaše Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. December 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20220627001D03
38 105,64 € Obec Ľubovec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. December 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200806001D07
0,00 € Obec Kmeťovo Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. December 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200713001D04
0,00 € Obec Oreské Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
KZ na r. 2023
0,00 € ZO SLOVES pri IA MPSVR SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22. December 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20220610001D03
0,00 € Obec Nižné Ružbachy Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22. December 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20220816001D01
38 721,76 € Obec Radhttps://crz.gov.sk/swa/art.php?showNew&artpro=3&ID=116255# Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. December 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20191219002D07
0,00 € Obec Studenec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky