Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20220610001D01
6 281,68 € Obec Nižné Ružbachy Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. November 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200304001D06
33 480,08 € Obec Bystrá Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20221122001
0,00 € Žofia Tökölyiová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22. November 2022
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H2022111601
0,00 € Mgr. Karin Ferencková Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
16. November 2022
ZM_606_2022
606/2022
0,00 € Mesto Partizánske Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20221111001
0,00 € Mgr. Katarína Kotradyová, PhD. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. N20200311001 - zmena v čl. 14 ods. 14.2, čl. 13 ods. 13.6
1213/2022
0,00 € Mesto Martin Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. November 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
865/2022
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva prcáe, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Šala
8. November 2022
Zmluva o spolupráci
N20221107001
27 966,72 € Obec Ratková Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7. November 2022
Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce
N20200127012D01
0,00 € Zbudské Dlhé Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. November 2022
Dodatok N20200127042D01 č. 1 k zmluve o splupráci č.33/2020
528/2022
0,00 € Mesto Rožňava Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
2. November 2022
DODATOK k Zmluve o spolupráci č. N20200204002
N20200204002D02
0,00 € Mesto Poltár Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2. November 2022
Dodatok č. 02 k Zmluve o spolupráci
2022177
0,00 € Obec Nižný Hrabovec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27. Október 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200730001D06
0,00 € Obec Hromoš Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26. Október 2022
DODATOK č. N20200602002D03
N20200602002D03
0,00 € Vaša charita, n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25. Október 2022
Dodatok č. N20200109001D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200109001D03
0,00 € KreDO Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24. Október 2022
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb
H20221019001
0,00 € Hotel Bystrička s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24. Október 2022
Dodatok č. 3
N20200108016D03
0,00 € Mesto Poltár Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24. Október 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci 17/2020 - predĺženie platnosti zmluvy o spolupráci N20200113007
572/2022
0,00 € Mesto Partizánske Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24. Október 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200214001D04
0,00 € Mesto Prešov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky