Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600001523
0,00 € Aricoma Systems s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o výkone stavebného dozoru „Výstavba technológie na vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady za súčasné zdroje SCZT Západ"
6600001410
105 600,00 € Expertízna a stavebná organizácia s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
6600001522
336 000,00 € Rudolf Frnčo RUMI MH Teplárenský holding, a.s.
2. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
6600001475
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme technológie
6600001467
0,00 € BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice MH Teplárenský holding, a.s.
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme technológie
6600001464
0,00 € BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice MH Teplárenský holding, a.s.
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme technológie
6600001468
0,00 € BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice MH Teplárenský holding, a.s.
27. Marec 2024
Dohoda spoluvlastníkov o užívaní spoločných nehnuteľností
6600001474
0,00 € Ing. Milan Mallý MH Teplárenský holding, a.s.
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme technológie
6600001461
0,00 € BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice MH Teplárenský holding, a.s.
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme technológie
6600001462
0,00 € BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice MH Teplárenský holding, a.s.
27. Marec 2024
Kúpna zmluva
6600001473
18 922,72 € Reinoo BC II, a. s. MH Teplárenský holding, a.s.
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme technológie
6600001463
0,00 € BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice MH Teplárenský holding, a.s.
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme technológie
6600001465
0,00 € BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice MH Teplárenský holding, a.s.
26. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber - EČ Odberateľa: 6600000462)
6600000462-01
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s.c MH Teplárenský holding, a.s.
26. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
6600001471
0,00 € KMF SLOVAKIA, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
6600001472
0,00 € Arboria BD7, s.r.o.; Arboria Land Development, s.r.o.; Arboria BD9, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Marec 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti KMF SLOVAKIA, s.r.o.
6600001470
0,00 € KMF SLOVAKIA, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Marec 2024
Kúpna zmluva
6600001469
97 364,72 € Arboria Land Development, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Marec 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme pozemku CE: 251/2002 zo dňa 19.08.2002 v znení neskorších dodatkov
4600000319-05
0,00 € Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike MH Teplárenský holding, a.s.
25. Marec 2024
Kúpna zmluva
6600001116
5 000,00 € ELIT-BYT DEVELOPMENT, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.