Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 932
6600001486
0,00 € Jolana Juhászová MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 955
6600001513
0,00 € Zuzana Kollárová, Mgr. MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 831
6600001509
0,00 € Marta Čigášová MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1015
6600001500
0,00 € Štefan Mihaľo MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1031
6600001501
0,00 € Bartolomej Mrázko MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 994
6600001495
0,00 € Ladislav Lengyel MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1036
6600001497
0,00 € Peter Mrázko MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1145
6600001491
0,00 € Štefan Takáč MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 914
6600001492
0,00 € Agnesa Hudáková MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 789
6600001510
0,00 € Ján Bálint MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1092
6600001494
0,00 € Agnesa Petrillová MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1120
6600001482
0,00 € Marta Staňová MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 691
6600001485
0,00 € Imrich Pankuch MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 738
6600001487
0,00 € Renáta Tigchelaar MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 956
6600001503
0,00 € Milan Komorovský MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 879
6600001496
0,00 € Rafael Horváth MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1183
6600001498
0,00 € Mária Vandžurová MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 799
6600001505
0,00 € Bartolomej Béreš MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 970
6600001506
0,00 € Helena Köverová MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 921
6600001507
0,00 € Jaroslav Janočko MH Teplárenský holding, a.s.