Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 137
6600001511
0,00 € František Eged MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1110
6600001499
0,00 € Anna Schubertová MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1198
6600001502
0,00 € Irena Zeleňaková MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1154
6600001489
0,00 € Jozefína Tarhaničová MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 473
6600001493
0,00 € Pavol Bödi MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 896
6600001490
0,00 € Mária Horváthová MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1192
6600001488
0,00 € Paulína Verebová MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 465
6600001484
0,00 € Zdenka Behunová, Mgr. MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 94
6600001483
0,00 € Vladimír Balla MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 793
6600001504
0,00 € Adriana Behúnová MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 154
6600001512
0,00 € Mária Feketeová MH Teplárenský holding, a.s.
9. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1056
6600001479
0,00 € Mária Mrazková, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
9. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 975
6600001476
0,00 € Rastislav Kucák MH Teplárenský holding, a.s.
9. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 304
6600001480
0,00 € Regina Šamková MH Teplárenský holding, a.s.
9. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 71
6600001478
0,00 € Magdaléna Študencová MH Teplárenský holding, a.s.
9. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 294
6600001481
0,00 € Gabriela Sisáková, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
9. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1009
6600001477
0,00 € Irena Macková MH Teplárenský holding, a.s.
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 353/2024 - dočasné odplatné užívanie nebytového priestoru o výmere 66m2 (Strojovňa, miestnosť č. 008) v administratívnej budove, nájomné v zmysle uzn. MZ 341/2023 1€ bez DPH/m2/rok
353/2024
1,00 € Mesto Žilina MH Teplárenský holding, a.s.
9. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
6600001525
180 000,00 € Tibor Varga TSV PAPIER MH Teplárenský holding, a.s.
9. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 976
6600001528
0,00 € Rastislav Kucák MH Teplárenský holding, a.s.