Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme technológie
6600001465
0,00 € BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice MH Teplárenský holding, a.s.
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme technológie
6600001463
0,00 € BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice MH Teplárenský holding, a.s.
26. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber - EČ Odberateľa: 6600000462)
6600000462-01
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s.c MH Teplárenský holding, a.s.
26. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
6600001471
0,00 € KMF SLOVAKIA, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
6600001472
0,00 € Arboria BD7, s.r.o.; Arboria Land Development, s.r.o.; Arboria BD9, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Marec 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti KMF SLOVAKIA, s.r.o.
6600001470
0,00 € KMF SLOVAKIA, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Marec 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme pozemku CE: 251/2002 zo dňa 19.08.2002 v znení neskorších dodatkov
4600000319-05
0,00 € Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike MH Teplárenský holding, a.s.
26. Marec 2024
Kúpna zmluva
6600001469
97 364,72 € Arboria Land Development, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
25. Marec 2024
Kúpna zmluva
6600001116
5 000,00 € ELIT-BYT DEVELOPMENT, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
25. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 6600000531 zo dňa 12.4.2023
6600000531-01
0,00 € ELIT-BYT DEVELOPMENT, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1022
6600001415
0,00 € Peter Mrasko MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 629
6600001416
0,00 € Jaroslav Labanský MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 87
6600001437
0,00 € Jozef Adamjak MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1128
6600001444
0,00 € Lenka Szabová MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1085
6600001446
0,00 € Milan Peko MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 300
6600001447
0,00 € Juraj Stolár MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 81
6600001442
0,00 € Kristína Tomčová MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1083
6600001449
0,00 € Marta Pavlíková MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 92
6600001451
0,00 € Etela Bačenková MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1068
6600001445
0,00 € Paulína Oravcová MH Teplárenský holding, a.s.