Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o dodávke a odbere tepla
4600002742-01
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
19. Január 2023
ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
6600000405
81 120,00 € EKO-TERM SERVIS s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
19. Január 2023
Zmluva o spolupráci
6600000401
0,00 € Potraviny FRESH s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
18. Január 2023
Dodatokč. 8 k Dohode č. 1/2006 o úhrade pomernej časti prevádzkových nákladov kolektora zo dňa 22.11.2006 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Dohoda")
20061554-08
0,00 € TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice MH Teplárenský holding, a.s.
18. Január 2023
ZMLUVA o poskytnutí služby ZBERNÁ JAZDA
6600000128
0,00 € Slovenská pošta, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Január 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500113
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Nové Technológie, spol. s r.o.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000375
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000380
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000398
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000399
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000395
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000393
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000374
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000377
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000382
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000384
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000391
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000385
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000376
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000400
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.