Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000390
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000392
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000396
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000397
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000387
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000379
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000381
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000383
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000386
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000378
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000388
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000389
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000394
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov ,,Centrum sociálnych služieb Martin-Podháj"
35/2023
1,00 € Mesto Martin MH Teplárenský holding, a.s.
13. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre koncového odberateľa okrem domácnosti
6600000373
0,00 € ELGAS, s.r.o MH Teplárenský holding, a.s.
13. Január 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. NN/360/2017 /BVS o nájme kolektora a časti bývalej kotolne
4600002139-01
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
13. Január 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nebnytovému priestoru - apartmánu
6600000347
3 600,00 € FINEP Jégeho alej a. s. MH Teplárenský holding, a.s.
13. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB OVEROVANIE MERADIEL
6600000369
432 000,00 € Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
13. Január 2023
Zmluva o kontrolnej činnosti
6600000372
100 680,00 € EnviroTeam Slovakia, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Január 2023
Licenčná zmluva č. 30222163
6600000371
0,00 € SOFTIP, a. s. MH Teplárenský holding, a.s.