Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1116
6600001515
0,00 € Milan Staňo MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 230
6600001536
0,00 € Ladislav Medve MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 228
6600001540
0,00 € Marek Marcin MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 883
6600001519
0,00 € František Horváth MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1171
6600001553
0,00 € Mária Tóthová MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 353
6600001529
0,00 € Jolana Rostášová MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 29
6600001546
0,00 € Marián Hrabčák MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 227
6600001542
0,00 € František Marcin MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 528
6600001550
0,00 € Jolana Eperješiová MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 962
6600001552
0,00 € Irena Kostovalová MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 923
6600001545
0,00 € Štefan Janočko MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1186
6600001534
0,00 € Vladimír Varga MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 57
6600001530
0,00 € Pavol Pelegrin; Ľubica Pelegrinová MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1081
6600001516
0,00 € Mária Pavelová, Mgr. MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1144
6600001520
0,00 € Rafael Takáč MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 295
6600001518
0,00 € Silvia Slimáková, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 120
6600001535
0,00 € Milan Buľko Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 507
6600001537
0,00 € Zoltán Ceranko MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1156
6600001551
0,00 € Martina Točeková MH Teplárenský holding, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 932
6600001486
0,00 € Jolana Juhászová MH Teplárenský holding, a.s.