Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
6600000428
1 403,00 € Slovenská republika zastúpená Slovenskou informačnou službou ako správcom majetku štátu MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
6600000370
507,00 € Mesto Martin MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Darovacia zmluva
6600000402
1 000,00 € Liga proti rakovine Slovenskej republiky MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
BA145/2021/0801007 Oz
2 672,00 € Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
6600000422
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
6600000429
2 672,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany Slovenskej republiky ako správcom majetku štátu MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
6600000419
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
6600000420
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
25. Január 2023
Zmluva o vydaní firemných kreditných kariet
6600000411
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
25. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 6600000312 zo dňa 23.11.2022
6600000312-01
0,00 € STAVIT Ing. František Víťazka, spol. s r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
25. Január 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 36718-19/2019-BA
4600002378-02
0,00 € Sociálna poisťovňa MH Teplárenský holding, a.s.
25. Január 2023
Long Form Transaction Confirmation
6600000427
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
24. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. povinného: 30201/ZoVB-8/2022/Nivy/1818/SO 401-00/2674
6600000297-01
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
23. Január 2023
Zmluva o spolupráci
6600000409
50 400,00 € Ing. Adam Mihočka - Vitamín IT MH Teplárenský holding, a.s.
23. Január 2023
Zmluva o poverení spracúvania osobných údajov
6600000413
0,00 € Ing. Adam Mihočka - Vitamín IT MH Teplárenský holding, a.s.
23. Január 2023
Nájomná zmluva
6600000406
0,00 € ALTERIA MOTOR, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
23. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
6600000408
480 000,00 € SABEX + s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
20. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4524000714
6600000403
6 342,48 € Západoslovenská energetika, a. s. MH Teplárenský holding, a.s.
20. Január 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009901260 - dodatok č. 3
46002458-03
0,00 € "KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group; PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu" MH Teplárenský holding, a.s.
19. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena ,,Prepojenie HV rozvodov na Námestí protifašistických bojovníkov, Martin - Podháj"
52/2023
507,00 € Mesto Martin MH Teplárenský holding, a.s.