Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Rámcová dohoda
POZ 229/2024
18 360,50 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
5. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
POZ 226/2024
1 340,00 € BIP Medical CZ, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
4. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 224/2024
0,00 € Bc. Lenka Mendelová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
4. Apríl 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
POZ 225/2024
0,00 € PSI CRO Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
4. Apríl 2024
Darovacia zmluva
POZ 223/2024
458,95 € Nadácia Križovatka Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Apríl 2024
Rámcová dohoda
POZ 217/2024
0,00 € PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 221/2024
0,00 € MUDr. Branislav Regrut Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 222/2024
0,00 € MUDr., MDDr. Adam Stebel, PhD. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Apríl 2024
Kúpna zmluva
POZ 218/2024
3 723 791,54 € MEDITRADE spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Apríl 2024
Kúpna zmluva
POZ 220/2024
81 229,20 € Artspect spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Apríl 2024
Rámcová dohoda
POZ 216/2024
0,00 € MED - ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Apríl 2024
Rámcová dohoda
POZ 212/2024
0,00 € Roche Slovensko, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Apríl 2024
Rámcová dohoda
POZ 213/2024
0,00 € UNIPHARMA -1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Apríl 2024
Rámcová dohoda
POZ 214/2024
0,00 € INTRAVENA s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Apríl 2024
Rámcová dohoda
POZ 215/2024
0,00 € B. Braun Medical s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Apríl 2024
Rámcová dohoda
POZ 219/2024
36 384,01 € Tibor Varga TSV PAPIER Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí služby "ZBERNÁ JAZDA"
POZ 211/2024
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
28. Marec 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 210/2024
0,00 € MUDr. Patrícia Sokáčová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
28. Marec 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 209/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
27. Marec 2024
Zmluva o praktickej výučbe
POZ 208/2024
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta zdravotníckych vied Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica