Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí grantu
POZ 262/2024
7 534,11 € Astellas Pharma s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
30. Apríl 2024
Rámcová dohoda
POZ 261/2024
69 339,19 € GM plus, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
29. Apríl 2024
Rámcová dohoda
POZ 259/2024
0,00 € INTRAVENA s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
29. Apríl 2024
Rámcová dohoda
POZ 258/2024
0,00 € MED - ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
29. Apríl 2024
Rámcová dohoda
POZ 260/2024
0,00 € UNIPHARMA -1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
24. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 256/2024
147,00 € Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
24. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 257/2024
147,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
23. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri výkone odbornej zdravotníckej praxe
POZ 255/2024
550,00 € Národný ústav detských chorôb Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
22. Apríl 2024
Dohoda o vykonaní odbornej stáže
POZ 253/2024
140,00 € Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
22. Apríl 2024
Dohoda o vykonaní odbornej stáže
POZ 252/2024
140,00 € Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
22. Apríl 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok
POZ 254/2024
100,00 € CMI spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení a prevádzke medziskladu
POZ 251/2024
300,00 € FERMED s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
18. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
POZ 248/2024
0,00 € R-DAS, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
18. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 250/2024
147,00 € Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
18. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 249/2024
70,00 € Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
17. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
POZ 247/2024
0,00 € Národná transfúzna služba SR Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
15. Apríl 2024
Dohoda o vykonaní odbornej stáže č. 714/2024
714/2024
115,50 € Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
12. Apríl 2024
DOHODA O ZRÁŽKACH ZO MZDY
POZ 242/2024
903,28 € Zdenka Blašková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
12. Apríl 2024
Dohoda o vykonaní odbornej stáže
POZ 241/2024
0,00 € Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
12. Apríl 2024
Zmluva o údržbe č. 2024 003 PS 1134
POZ 243/2024
0,00 € SPEDOS – Slovensko, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica