Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 322/2024
0,00 € Denis Strečok Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
29. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok
POZ 320/2024
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
29. Máj 2024
Smlouva o zajištění odborné praxe
POZ 321/2024
0,00 € Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
29. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok
POZ 319/2024
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
28. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
POZ 318/2024
673,73 € Vivien Onyx s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
27. Máj 2024
Zmluva o vykonaní klinického skúšania humánneho skúšaného produktu
POZ 311/2024
0,00 € AstraZeneca AB, organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
POZ 317/2024
245 028,00 € EWES SK, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
24. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení letnej študijnej odbornej praxe
POZ 316/2024
0,00 € 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
24. Máj 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca
POZ 314/2024
330,00 € Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
24. Máj 2024
Zmluva o odbornej praxi
POZ 315/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
23. Máj 2024
ZMLUVA O ZACHOVANÍ DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ
POZ 312/2024
0,00 € Gilead Sciences Slovakia, s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
23. Máj 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 313/2024
100,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
22. Máj 2024
Darovacia zmluva
POZ 310/2024
449,89 € Občianske združenie pri fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní odbornej zdravotníckej praxe č. 15/2024
OZP-15/2024
20,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
22. Máj 2024
Zmluva o dielo
POZ 309/2024
356 948 901,76 € "Nemocnica BB, STRABAG PS - SIEBERT + TALAŠ" Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
22. Máj 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 308/2024
0,00 € Pavol Kolačkovský Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
21. Máj 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 307/2024
0,00 € Terézia Galátová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
POZ 305/2024
0,00 € AGEL Mammacentrum sv. Agáty a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
21. Máj 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 306/2024
0,00 € Matej Gašparovič Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
20. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 01-S/2024/3ZL
POZ 302/2024
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica