Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 245/2024
147,00 € Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
12. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 244/2024
140,00 € SK-LAB, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
12. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 246/2024
147,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
11. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
POZ 240/2024
160 000,00 € Askin & Co., spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva
POZ 238/2024
580,98 € Občianske združenie Človiečik Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
11. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 239/2024
0,00 € Mgr. Eva Javorská Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva
POZ 237/2024
120,00 € Pharmeco, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
9. Apríl 2024
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe príslušníka Hasičského a záchranného zboru
POZ 235/2024
35,00 € mjr. Mgr. Miroslav Knoško Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
9. Apríl 2024
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
POZ 232/2024
0,00 € Ing. Michal Štofko, PhD. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
9. Apríl 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 236/2024
0,00 € Kristína Ujházyová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
9. Apríl 2024
Rámcová dohoda
POZ 234/2024
213 054,84 € BIOHEM, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
9. Apríl 2024
Zmluva č. 110/04/2024 o zabezpečení lekárskych preventívnych prehliadok
POZ 231/2024
0,00 € TeamPrevent Santé s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
9. Apríl 2024
Darovacia zmluva
POZ 233/2024
1 817,76 € Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
5. Apríl 2024
Rámcová dohoda
POZ 228/2024
129 532,90 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
5. Apríl 2024
Rámcová dohoda
POZ 227/2024
393 427,86 € HARTMANN - RICO spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
5. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 230/2024
0,00 € Bc. Hedviga Paulínyová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
5. Apríl 2024
Rámcová dohoda
POZ 229/2024
18 360,50 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
5. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
POZ 226/2024
1 340,00 € BIP Medical CZ, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
4. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 224/2024
0,00 € Bc. Lenka Mendelová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
4. Apríl 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
POZ 225/2024
0,00 € PSI CRO Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica