Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Darovacia zmluva
POZ 265/2024
1 500,00 € Mgr. Miroslava Števulová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Máj 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 278/2024
35,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Máj 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 280/2024
35,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Máj 2024
Smlouva o zabezpečení odborné praxe
POZ 279/2024
133,00 € FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Máj 2024
Rámcová dohoda
POZ 276/2024
58 650,00 € VYGAST s. r. o. , registrovaný sociálny podnik Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
POZ 281/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Máj 2024
Smlouva o zabezpečení odborné praxe
POZ 277/2024
0,00 € Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola a Gymnázium Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
POZ 282/2024
0,00 € Spojená škola Samuela Mikovíniho Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2. Máj 2024
Rámcová dohoda
POZ 268/2024
38 145,60 € B. Braun Medical s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2. Máj 2024
Rámcová dohoda
POZ 267/2024
15 399,00 € B. Braun Medical s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2. Máj 2024
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
POZ 275/2024
119,00 € Bc. Mária Melicherčíková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2. Máj 2024
Rámcová dohoda
POZ 274/2024
19 633,43 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2. Máj 2024
Rámcová dohoda
POZ 271/2024
91 944,00 € B. Braun Medical s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2. Máj 2024
Rámcová dohoda
POZ 270/2024
7 080,12 € ELMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2. Máj 2024
Rámcová dohoda
POZ 269/2024
19 302,66 € B. Braun Medical s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
POZ 266/2024
32 000,00 € BIOHEM a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2. Máj 2024
Rámcová dohoda
POZ 273/2024
27 861,00 € BIOHEM, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2. Máj 2024
Rámcová dohoda
POZ 272/2024
15 984,00 € B. Braun Medical s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
30. Apríl 2024
Dohoda o urovnaní
POZ 263/2024
878 739,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
30. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 264/2024
0,00 € MUDr. Zuzana Buvalová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica