Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 308/2024
0,00 € Pavol Kolačkovský Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
21. Máj 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 307/2024
0,00 € Terézia Galátová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
POZ 305/2024
0,00 € AGEL Mammacentrum sv. Agáty a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
21. Máj 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 306/2024
0,00 € Matej Gašparovič Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
20. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 01-S/2024/3ZL
POZ 302/2024
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
20. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku a odbornej praxe
POZ 304/2024
0,00 € Stredná odborná škola technická Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
20. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 02-S/2024/3MAS
POZ 303/2024
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
20. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 01-S/2024/3PS
POZ 301/2024
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
17. Máj 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 296/2024
0,00 € Bc. Martina Vránska Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
17. Máj 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 297/2024
0,00 € Bc. Lenka Švecová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
17. Máj 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 299/2024
0,00 € MUDr. Paulína Jagerčíková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
17. Máj 2024
Smlouva o zajištění odborné stáže lekaře z jiného zdravotnického zařízení ve FNKV
POZ 295/2024
20,00 € Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
17. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
POZ 298/2024
Doplnená
28 850,00 € DISPOMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
17. Máj 2024
Darovacia zmluva
POZ 300/2024
163,00 € Dobročinné združenie HEMAT Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
15. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
POZ 293/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní odbornej zdravotníckej praxe
POZ 294/2024
20,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Máj 2024
Rámcová dohoda
POZ 291/2024
821 999,99 € CINEMA+ spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Máj 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK
POZ 292/2024
300,00 € ULTRAMED s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Máj 2024
Darovacia zmluva
POZ 288/2024
72,00 € Občianske združenie Človiečik Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Máj 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK
POZ 290/2024
300,00 € InterMedical Plus, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica