Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Dohoda
24/44/010/27
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obec Kojšov
26. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005134, názov projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kojšov na parcele č. 801, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVH7
334/2024
106 183,34 € Úrad vlády SR Obec Kojšov
12. Apríl 2024
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
ND 66/2024
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o. Obec Kojšov
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM-KO-OD-24-0134_SO
0,00 € KOSIT a.s. Obec Kojšov
3. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci
142024
170,00 € JUDr. Monika Meňhertová - advokát Obec Kojšov
27. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
132021
1 450,00 € Ing. Štefan Fabian, PhD. Obec Kojšov
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
324 0699
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kojšov
22. Február 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
102024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kojšov
22. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
112024
48,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kojšov
22. Február 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
92024
132,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kojšov
13. Február 2024
Darovacia zmluva
62024
100,00 € Urbárska a Jakubisková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Obec Kojšov
7. Február 2024
Sponzorská zmluva
52024
300,00 € KRAMA s.r.o. Obec Kojšov
1. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105050/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kojšov
22. Január 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálne služby
42024
406,18 € Spišská katolícka charita Obec Kojšov
16. Január 2024
Licenčná zmluva
22024
200,00 € eSYST s.r.o. Obec Kojšov
16. Január 2024
Licenčná zmluva
32024
300,00 € eSYST s.r.o. Obec Kojšov
8. Január 2024
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
12024
170,00 € JUDr. Monika Meňhertová - advokát Obec Kojšov
28. December 2023
Poistná zmluva
550 9000776
254,75 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kojšov
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
39
140,56 € Róberta Rendošová Obec Kojšov
1. December 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dcom
40
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Kojšov