Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
102024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kojšov
22. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
112024
48,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kojšov
22. Február 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
92024
132,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kojšov
13. Február 2024
Darovacia zmluva
62024
100,00 € Urbárska a Jakubisková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Obec Kojšov
7. Február 2024
Sponzorská zmluva
52024
300,00 € KRAMA s.r.o. Obec Kojšov
1. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105050/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kojšov
22. Január 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálne služby
42024
406,18 € Spišská katolícka charita Obec Kojšov
16. Január 2024
Licenčná zmluva
22024
200,00 € eSYST s.r.o. Obec Kojšov
16. Január 2024
Licenčná zmluva
32024
300,00 € eSYST s.r.o. Obec Kojšov
8. Január 2024
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
12024
170,00 € JUDr. Monika Meňhertová - advokát Obec Kojšov
28. December 2023
Poistná zmluva
550 9000776
254,75 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kojšov
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
39
140,56 € Róberta Rendošová Obec Kojšov
1. December 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dcom
40
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Kojšov
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0018/13/2023-0812 (1102/15/2023/271)
7 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Kojšov
26. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu
38
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Kojšov
25. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
37
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Kojšov
3. Október 2023
Dohoda o zániku nájmu bytu
36
0,00 € Ľudmila Doležajová Obec Kojšov
22. September 2023
Zmluva o dielo
35
14 675,08 € Ondrej Ščurko Obec Kojšov
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DBZ5 -91-108
3108/2023
46 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kojšov
5. September 2023
Darovacia zmluva
32
250,00 € JUDr. Viktor Novýsedlák Obec Kojšov