Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. August 2022
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419004673
26
23,40 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kojšov
3. August 2022
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo zo dňa 07.10.2019
24
0,00 € BD Plus s.r.o. Obec Kojšov
2. August 2022
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 65/002/20
65/002/20
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Kojšov
2. August 2022
Zmluva o termínovanom úvere č. 65/001/22
65/001/22
35 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Kojšov
15. Júl 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci
20
3 000,00 € KRAMA s.r.o. Obec Kojšov
14. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
19_2022
4 200,00 € Telovýchovná jednota Futbalový klub Kojšov Obec Kojšov
13. Júl 2022
Kúpna zmluva - k.ú. Kojšov, predaj pozemkovej nehnuteľnosti
648/2022-KE
1 200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Kojšov
6. Júl 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-KE-VO-553/2022
KRHZ-KE-VO-553/2022
48 634,60 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kojšov
1. Jún 2022
Zmluva o grantovom účte
18
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Kojšov
1. Jún 2022
Zmluva o grantovanom účte
17
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Kojšov
31. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
11
180,00 € SKALIAS, s.r.o. Obec Kojšov
25. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10
200,00 € Nora Ľorková Obec Kojšov
24. Máj 2022
Zmluva o dielo
20220502
122,40 € IFOsoft s.r.o. Obec Kojšov
23. Máj 2022
Zmluva o dielo
16
139 080,00 € DANOVA SK s.r.o. Obec Kojšov
13. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
332 0674
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kojšov
12. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
12_2022
200,00 € Slovenský zväz zdravotne postihnutých Obec Kojšov
12. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
13_2022
4 000,00 € Združenie Ulijana z Kojšova Obec Kojšov
27. Apríl 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
94715/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kojšov
9. December 2021
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
1450/2021
132 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kojšov
15. Apríl 2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-21/2021
KRHZ-KE-VO-21/2021
61 391,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kojšov