Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. 7011
7011
0,00 € Ing. Stanislav Daňko: ITISEL Obec Kojšov
3. Júl 2023
Darovacia zmluva
18
450,00 € RNDr. Milan Grančic Obec Kojšov
3. Júl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ANK6
17
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Kojšov
30. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
16
0,00 € MVDr. Tatiana Andrašková Obec Kojšov
29. Máj 2023
Flotilová poistná zmluva
8880207561
766,87 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Obec Kojšov
11. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 26/2018
14
148,00 € Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. Obec Kojšov
9. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
323 0694
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kojšov
25. Apríl 2023
Zmluva o dielo
20230406
60,00 € IFOsoft s.r.o. Obec Kojšov
18. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
11
165,00 € SKALIAS, s.r.o. Obec Kojšov
3. Apríl 2023
Sponzorská zmluva
10
1 000,00 € Urbárska a Jakubisková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Kojšov Obec Kojšov
16. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
99413/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kojšov
1. Marec 2023
Sponzorská zmluva
9
200,00 € Urbárska a Jakubisková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Kojšov Obec Kojšov
13. Február 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve s právom stavby zo dňa 9.8.2022
8
3 000,00 € KRAMA s.r.o. Obec Kojšov
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
5/2023/BTSaOPP
100,00 € MACKO-BOZP a PO s.r.o. Obec Kojšov
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.5.2022
7
145 361,82 € DANOVA SK s.r.o. Obec Kojšov
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní právnej služby a dohoda o zmluvnej odmene
6
170,00 € JUDr. Monika Meňhertová - advokát Obec Kojšov
30. Január 2023
Poistná zmluva
441 9016128
383,18 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kojšov
26. Január 2023
Zmluva pracovná zdravotná služba
ZD122301250701
300,00 € MEDICAL - LEX s.r.o. Obec Kojšov
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti personálnej a mzdovej agendy
2
300,00 € KB plus, s.r.o. Obec Kojšov
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1_2023
348,71 € Spišská katolícka charita Obec Kojšov