Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2023
Sponzorská zmluva
31
300,00 € KRAMA s.r.o. Obec Kojšov
5. September 2023
Kúpna zmluva
33
1 000,00 € Lucia Kavuličová Obec Kojšov
30. August 2023
Darovacia zmluva
30
1 000,00 € G-FOREST, s.r.o. Obec Kojšov
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
29
1 000,00 € OKST Horal Kojšov - NO Obec Kojšov
28. August 2023
Sponzorská zmluva
28
300,00 € BODEX Company SK s.r.o. Obec Kojšov
25. August 2023
Sponzorská zmluva
27
100,00 € Nikolas Pavuk Obec Kojšov
21. August 2023
Darovacia zmluva
2023/0506/DR
200,00 € Mestské lesy Košice a. s. Obec Kojšov
15. August 2023
Kúpna zmluva
23
650,00 € Miroslava Mišenková Obec Kojšov
15. August 2023
Kúpna zmluva
25
1 700,00 € Lukáš Mišenko Obec Kojšov
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DBZ5-91-108
46 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kojšov
17. Júl 2023
Zmluva o dielo
22
Doplnená
119 376,16 € Pohoda Services s.r.o. Obec Kojšov
10. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a službách s ním spojených
21
100,00 € Služby Kojšov s.r.o. Obec Kojšov
6. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní IT outsourcingových služieb
70006
150,00 € ITISEL s. r. o. Obec Kojšov
3. Júl 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. 7011
7011
0,00 € Ing. Stanislav Daňko: ITISEL Obec Kojšov
3. Júl 2023
Darovacia zmluva
18
450,00 € RNDr. Milan Grančic Obec Kojšov
3. Júl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ANK6
17
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Kojšov
30. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
16
0,00 € MVDr. Tatiana Andrašková Obec Kojšov
29. Máj 2023
Flotilová poistná zmluva
8880207561
766,87 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Obec Kojšov
11. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 26/2018
14
148,00 € Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. Obec Kojšov
9. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
323 0694
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kojšov