Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti personálnej a mzdovej agendy
2
300,00 € KB plus, s.r.o. Obec Kojšov
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1_2023
348,71 € Spišská katolícka charita Obec Kojšov
23. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2020_ZoD 2020/OBEC
67
0,00 € KOSIT a. s. Obec Kojšov
22. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.9.2022
65
0,00 € Ing. Imrich Petkáč Obec Kojšov
26. Október 2022
Zmluva o dielo
64
2 755,20 € RamontBuilding s.r.o. Obec Kojšov
24. Október 2022
Kúpna zmluva
63
750,00 € MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH a manželka Obec Kojšov
21. Október 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-295/2022
KRHZ-KE-VO-295/2022
48 634,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kojšov
21. Október 2022
Kúpna zmluva
62
462,00 € Jozef Ščurko Obec Kojšov
20. Október 2022
Mandátna zmluva
61
2 400,00 € AVARM, s.r.o. Obec Kojšov
17. Október 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-353/2022
KRHZ-KE-VO-353/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kojšov
19. September 2022
Zmluva o dielo
60
Doplnená
98 380,56 € Ing. Imrich Petkáč Obec Kojšov
19. September 2022
Zmluva o dielo
59
38 276,72 € NESS Trade s.r.o. Obec Kojšov
9. September 2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 18.8.2022
57
36 609,51 € SIMA Plus Krompachy, s.r.o. Obec Kojšov
9. September 2022
Zmluva o opakovanom nájme bytu
56
140,56 € Emil Hadbavný Obec Kojšov
6. September 2022
Zmluva o opakovanom nájme bytu
55
81,20 € Michal Novák Obec Kojšov
5. September 2022
Zmluva o opakovanom nájme bytu
54
107,30 € Marek Kačmarik Obec Kojšov
31. August 2022
Zmluva o opakovanom nájme bytu
47
107,30 € Branislav Lafko Obec Kojšov
31. August 2022
Zmluva o opakovanom nájme bytu
38
165,00 € Lea Verbová, Tomáš Verba Obec Kojšov
31. August 2022
Zmluva o opakovanom nájme bytu
37
165,00 € Simona Matisová, Lukáš Verba Obec Kojšov
31. August 2022
Zmluva o opakovanom nájme bytu
50
81,20 € Ľubomír Molčák Obec Kojšov