Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-643/2020
KRHZ-KE-VO-643/2020
0,00 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kojšov
3. August 2018
Z M L U V A č. 127763 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
127763 08U01
81 590,00 € Environmentálny fond Obec Kojšov
18. Júl 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000540-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-000540-003
29 997,34 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kojšov
12. September 2016
Zmluva č. 63/POD-ZD2_74/16 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAŽP SERP/2016/165
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Kojšov
22. Február 2016
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-123/2016
KRHZ-KE-123/2016
114 813,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kojšov
19. Február 2016
Z M L U V A č. 114/08U01/Č/Z/2007 - II o zriadení záložného práva
Z M L U V A č. 114/08U01/Č/Z/2007 - II
0,00 € Environmentálny fond Obec Kojšov, okres Gelnica
5. Január 2016
DOHODA č. 114/08U01/Č/2007-2
DOHODA č. 114/08U01/Č/2007-2
798,00 € Environmentálny fond Obec Kojšov
15. December 2015
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-869/2015
KRHZ-KE-869/2015
14 359,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kojšov
27. August 2015
Kúpna zmluva
Z201520815_Z
5 770,00 € DUGYTECH s.r.o. Obec Kojšov
8. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z20159954_Z
874,80 € LEG-KOVO s.r.o. Obec Kojšov
24. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
SAŽP SERP/2014/80
Doplnená
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Kojšov
24. Marec 2014
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
516-11-1903/2014
18,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kojšov
16. November 2011
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu: 2. realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
1751/2011
Doplnená
20 000,00 € Úrad vlády SR Obec Kojšov
27. September 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
1460/2011
6 300,00 € Úrad vlády SR Obec Kojšov