Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2022
Zmluva o opakovanom nájme bytu
45
140,56 € Marek Gallo Obec Kojšov
31. August 2022
Zmluva o opakovanom nájme bytu
48
81,20 € Alena Bikárová Obec Kojšov
31. August 2022
Zmluva o opakovanom nájme bytu
40
132,00 € Nikola Verebová, Tomáš Vereb Obec Kojšov
31. August 2022
Zmluva o opakovanom nájme bytu
53
132,00 € Ing. Eduard Kalafus Obec Kojšov
31. August 2022
Zmluva o opakovanom nájme bytu
51
107,30 € Ladislav Červeňák Obec Kojšov
31. August 2022
Zmluva o opakovanom nájme bytu
35
132,00 € Marek Tchur Obec Kojšov
17. August 2022
Zmluva o dielo
32
994,00 € ARTCOMP, s.r.o. Obec Kojšov
17. August 2022
Mandátna zmluva č.01/2022
01/2022
840,00 € TERGO s.r.o. Obec Kojšov
17. August 2022
Zmluva o dielo
33
36 701,91 € SIMA plus Krompachy s.r.o. Obec Kojšov
17. August 2022
Zmluva o dielo
31
1 036,60 € ARTCOMP, s.r.o. Obec Kojšov
17. August 2022
Mandátna zmluva č.02/2022
02/2022
816,00 € TERGO s.r.o. Obec Kojšov
12. August 2022
Dodatok č. 3 ZMLUVY O NÁJME zo dňa 15.07.2016
28
9 865,00 € JOKO timber s.r.o. Obec Kojšov
10. August 2022
Nájomná zmluva s právom stavby
27
3 000,00 € KRAMA s.r.o. Obec Kojšov
5. August 2022
Zmluva o grantovom účte
25
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Kojšov
5. August 2022
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419004673
26
23,40 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kojšov
3. August 2022
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo zo dňa 07.10.2019
24
0,00 € BD Plus s.r.o. Obec Kojšov
2. August 2022
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 65/002/20
65/002/20
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Kojšov
2. August 2022
Zmluva o termínovanom úvere č. 65/001/22
65/001/22
35 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Kojšov
15. Júl 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci
20
3 000,00 € KRAMA s.r.o. Obec Kojšov
14. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
19_2022
4 200,00 € Telovýchovná jednota Futbalový klub Kojšov Obec Kojšov