Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Dodatok k licenčnej zmluve
76/2024
2 078,21 € DATALAN, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Február 2024
NZ nebytového priestoru
54/2024
134,05 € Vacula Dušan Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Február 2024
Splátkový kalendár
74/2024
420,00 € Štrbová Martina Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Február 2024
Zmluva o výpožičke - Anna Kothajová
79/2024
120,00 € Kothajová Anna Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Február 2024
Nájom užívania predajného stánku č.57 na trhovisku Mlynarovičova
78/2024
189,50 € Zsolt Kiss Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Február 2024
Obnova Materskej školy na Fedinovej č.7 - rekonštrukcia
75/2024
3 610,44 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
1. Február 2024
časť Pozemku vo vymere 2,50 m2, umiestnenie pristupoveho chodnika
71/2024
13,00 € Rebrová Marianna Mestská časť Bratislava-Petržalka
1. Február 2024
NZ časti priestoroch technobloku (OST) TB A1-26
70/2024
164,07 € SKI COMPANY s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
31. Január 2024
Služby systémového administrátora
59/2024
9 999,00 € First Class Finance Consulting Mestská časť Bratislava-Petržalka
31. Január 2024
Kancelársky nábytok
62/2024
38 773,00 € BEGA, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. Január 2024
Tlač samosprávnych novín Naša Petržalka 2024
61/2024
41 683,86 € MAFRA, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. Január 2024
Toaletný papier a hygienické výrobky z papiera
63/2024
94 800,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Maj Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní Reálneho dvojsmerného Cashpoolingu
69/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. Január 2024
Zmluva o bežnom účte
66/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. Január 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
55/2024
5 500,00 € O.Z. S hudbou každý deň Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. Január 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104986/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Miestny úrad Bratislava-Petržalka
30. Január 2024
NZ nebytový priestor
60/2024
142,25 € Spojená škola Svätej rodiny Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. Január 2024
Zmluva o bežnom účte
67/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. Január 2024
Zmluva o bežnom účte
64/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. Január 2024
Zmluva o bežnom účte
65/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka