Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_037 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_037
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Materská škola, Fedinova ul. č. 7, Bratislava
17. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_038 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_038
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Materská škola Vyšehradská
16. August 2023
Nájom užívania predajného stánku č.45 na trhovisku Mlynarovičova
616/2023
223,00 € Teodor Kiss Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. August 2023
Hromadná licenčná zmluva SOZA
617/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. August 2023
Zmluva o bežnom účte
519/2023
1,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. August 2023
Rekonštrukcia strechy objektu Hrobákova 5, BA-Petržalka
614/2023
59 329,92 € MARMAT, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. August 2023
Festival NO BARRIERS
615/2023
1 500,00 € Pohyb bez bariér Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. August 2023
Športová hala Pankúchova - časť 1. skelet
585/2023
1 174 869,13 € BBAU s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_009 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_009
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mestská časť Bratislava Petržalka
11. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_011 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_011
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mestská časť Bratislava Petržalka
11. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_006 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_006
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mestská časť Bratislava Petržalka
11. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_007 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_007
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mestská časť Bratislava Petržalka
11. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_008 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_008
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mestská časť Bratislava Petržalka
11. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_010 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_010
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mestská časť Bratislava Petržalka
11. August 2023
dodávka ovocia a zeleniny počas celého šk.roka 2023/2024
613/2023
0,00 € Kaufland Slovenská republika, Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. August 2023
dodávka ovocia a zeleniny na týždennej báze počas šk.roka 2023/2024
612/2023
0,00 € Kaufland Slovenská republika, Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_005 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_005
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mestská časť Bratislava Petržalka
11. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_012 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_012
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mestská časť Bratislava Petržalka
11. August 2023
Zmluva o štatutárnom audite
608/2023
48 902,40 € ACCEPT AUDIT § CONSULTING, s.r Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. August 2023
zmluva o účelovom úvere
606/2023
800 000,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka