Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb 2008/49/S
391/2023
0,00 € MUDr. Ján Hornák Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. Jún 2023
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023, číslo 328/2023
389/2023
18 845,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
26. Jún 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
387/2023
0,00 € ProMedic centrum s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
26. Jún 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
388/2023
0,00 € JanEmma Med Garden s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z20235667_Z
32 679,90 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234801_Z
21 960,00 € INDUBIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
31. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 2023/N/3
386/2023
0,00 € Reha-CARE Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2023
21.4.2024
100,00 € obec Košariská Nemocnica s poliklinikou Myjava
18. Máj 2023
Rámcová dohoda
Z20234062_Z
107 988,00 € KORAKO plus, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
12. Máj 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
385/2023
0,00 € Neurológ MY, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
27. Apríl 2023
Rámcová dohoda
Z20233181_Z
191 500,00 € Bio G, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
19. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
384/2023
0,00 € POZANA MEAT,s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
3. Apríl 2023
Sublicenčná zmluva
45/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Nemocnica s poliklinikou Myjava
23. Marec 2023
Supervízna zmluva č. SAT202250 Podpora prevádzky IS
383/2023
0,00 € STAPRO SLOVENSKO, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231668_Z
35 628,00 € BSC Line, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
7. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení odbornej ZS
382/2023
0,00 € PRAMED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
6. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 2023/N/2
381/2023
0,00 € Psyche Educa, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
3. Marec 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
280/2023
0,00 € TAMED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
27. Február 2023
Kúpna zmluva
Z20231238_Z
Zrušená
29 397,60 € HS technology s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
24. Február 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení odbornej ZS
270/2023
0,00 € POLYMORF, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave