Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241127_Z
93 574,80 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Nemocnica s poliklinikou Myjava
1. Február 2024
Príloha Q1/2024 k Zmluve o poskytnutí obratévého bonusu 2024-RO229
2/2024
0,00 € Zentiva International, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí obratového bonusu 2021-RO229
1/2024
0,00 € Zentiva International, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
25. Január 2024
Nájomná zmluva č. 2024/N/1
419/2024
0,00 € PROTETIKA, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
12. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. 78/2018
418/2024
0,00 € Zlata Mikulinová - kozmetické služby Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
11. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. 60/2018
415/2024
0,00 € MP-DENT, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
11. Január 2024
Zmluva o dielo
417/2024
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
11. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. 48/2018
416/2024
0,00 € Zariadenie opatrovateľskej služby - NEZÁBUDKA Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
11. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. 12/2018
414/2024
0,00 € DAJAMED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
4. Január 2024
Rámcová zmluva o spolupráci
413/2023
0,00 € SERVIER SLOVENSKO, spol.s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
29. December 2023
Zmluva č. 118/2023
411/2023
0,00 € L Beauty, Lucia Pobočíková Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
29. December 2023
Zmluva
412/2023
0,00 € ManaCon Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
28. December 2023
Rámcová zmluiva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
408/2023
0,00 € ProMedic centrum, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
28. December 2023
Rámcová zmluiva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
409/2023
0,00 € JanEmma Med Garden, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
28. December 2023
Rámcová zmluiva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
410/2023
0,00 € TAMED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
22. December 2023
Rámcová dohoda
Z202314548_Z
Zrušená
20 520,00 € JAMEL FASHION s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
22. December 2023
Rámcová dohoda
Z202314545_Z
32 957,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
22. December 2023
Rámcová dohoda
407/2023
0,00 € PAM fruit, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
20. December 2023
Rámcová dohoda
Z202314461_Z
Zrušená
9 394,80 € JAMEL FASHION s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
14. December 2023
Rámcová dohoda na dodávku Diagnostické činidlá, spotrebný materiál a revízie
405/2023
0,00 € MED - solutions, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave