Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
Rámcová dohoda
Z202314302_Z
Zrušená
69 238,80 € JAMEL FASHION s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
14. December 2023
Rámcová dohoda na dodávku Diagnostické činidlá, spotrebný materiál a revízie
404/2023
0,00 € Eurolab Lambda, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
14. December 2023
Rámcová dohoda na dodávku Diagnostické činidlá, spotrebný materiál a revízie
406/2023
0,00 € BioVendor Slovakia, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
13. December 2023
Rámcová dohoda
Z202314210_Z
7 139,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
13. December 2023
Kúpna zmluva
403/2023
0,00 € Eurolab Lambda, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
13. December 2023
Kúpna zmluva
401/2023
0,00 € MED - solutions, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
13. December 2023
Kúpna zmluva
402/2023
0,00 € BioVendor Slovakia, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
12. December 2023
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
400/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu
399/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. November 2023
Rámcová dohoda
Z202313568_Z
40 588,90 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
29. November 2023
Rámcová dohoda
Z202313536_Z
23 384,40 € PolyStar, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
29. November 2023
Rámcová dohoda
Z202313549_Z
13 849,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
24. Október 2023
Zmluva o výpožičke
120/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Nemocnica s poliklinikou Myjava
16. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202311101_Z
53 640,00 € Unique Medical s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
12. Október 2023
Rámcová dohoda
Z202310961_Z
21 097,00 € Senické a skalické pekárne, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava
5. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202310518_Z
4 800,00 € Mette s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
26. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310145_Z
162 000,00 € Axians Slovakia s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
25. September 2023
Rámcová dohoda
Z202310148_Z
36 900,00 € Jakub Ilavský, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310072_Z
11 864,40 € TRIGON PLUS s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
19. September 2023
Nájomná zmluva č. 2023/N/4
398/2023
0,00 € PROTETIKA, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave