Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
202/2022/SP
5 000,00 € Sekelová Lenka Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
203/2022/SP
5 000,00 € Kopanický Vladimíir Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
195/2022/SP
5 000,00 € Foltínová Jarmila Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
197/2022/SP
5 000,00 € Kraváriková Pavlína Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
199/2022/SP
5 000,00 € Potúčková Helena Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
205/2022/SP
5 000,00 € Halaj Jozef Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202215447_Z
2 040,00 € KONE s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
16. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
50/2022/SP
5 000,00 € Hradská Zuzana Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
51/2022/SP
5 000,00 € Hôlková Alena Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
47/2022/SP
5 000,00 € Adásková Jana Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
46/2022/SP
5 000,00 € Marečková Anna Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. December 2022
Rámcová dohoda
Z202215347_Z
18 000,00 € PAM fruit s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
16. December 2022
Rámcová dohoda
Z202215346_Z
32 088,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
16. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
48/2022/SP
5 000,00 € Hrdličková Beáta Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
44/2022/SP
5 000,00 € Petrášová Zuzana Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
45/2022/SP
5 000,00 € Michalcová Adela Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby
12/2022
5 000,00 € Debitum, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
49/2022/SAP
5 000,00 € Zemanová Oľga Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
12. December 2022
Kúpna zmluva
Z202215078_Z
59 340,00 € GUTTA Slovakia, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
9. December 2022
Dodatok č. 31
Dodatok č. 31
0,00 € DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave